لینک های دسترسی

Breaking News

رئیس جمهور کشور تونس فرار نمود


رئیس جمهور کشور تونس فرار نمود

زین العابدین بن علی، که از 23 سال بدینسو رئیس جمهور تونس بود بدنبال بدترین نا آرامی ها طی چندین دهۀ گذشته در آن کشور، از مملکت فرار نمود. محمد غنوچی، صدر اعظم تونس میگوید که به صفت رئیس جمهور موقت قدرت را در دست گرفته است.

آقای بن علی ، شام روز جمعه به وقت محلی ذریعۀ طیاره فرار نمود. در ساعات اخیر همان روز رسانه های سعودی گزارش دادند که طیارۀ حامل وی در شهر جدۀ عربستان سعودی به زمین نشست.

فرانسه که قبلاً تونس مستعمرۀ آن بود، میگوید که تا کنون از سوی آقای علی درخواست پناهندگی را دریافت نکرده است. وزیر خارجۀ فرانسه گفت، کشورش قبل از دادن پناهندگی سیاسی به آقای بن علی با حکومت جدید تونس مشوره خواهد کرد.

آقای بن علی قبل از ترک کشورش، حکومت را منحل نموده حالت اضطرار را اعلام نمود. اجتماعات عامه منع قرار داده شد و به قوای امنیتی صلاحیت گلوله باری بر افراد متمرد داده شد.

در تظاهرات ناشی از صعود قیم مواد غذایی و سطح بلند بیکاری ده ها تن کشته شده اند و اکثر احتجاج کنندگان از آقای بن علی خواسته بودند تا از قدرت کنار رود. آمار دقیق تلفات تا کنون واضح نگردیده است.

پولیس برای متفرق ساختن احتجاج کنندگان ازگازاشک آورکارگرفته وشماری ازشاهدان گفتند که آنها صدای فیر تفنگ را در نزدیکی وزرات داخلۀ تونس شنیدند.

سازمان عفو بین المللی صدور فرمان آتشباری علیه مظاهره کنندگان را تقبیح نمود. حسیبه هادی صحراوی، معاون برنامۀ شرق میانه و شمال افریقا در این سازمان گفت "صدور چنین جواز به قوای امنیتی در یک وضعیت نهایت خشونت بار، میتواند منجر به خشونت و کشتار های بیشتری گردد، پولیس و اردو باید بدانند که آنها نمیتوانند کشتار مظاهره کنندگان را در پشت این امر پنهان کنند، آنهابخاطر این اقدامات شان حسابده خواهند بود.

رئیس جمهور براک اوباما بروز جمعه استفاده از خشونت علیه شهروندان تونس را محکوم نموده وعده سپرد که ایالات متحده در تلاش مردم تونس غرض دسیابی به حقوق شان در کنار آنها خواهد ایستاد.

XS
SM
MD
LG