لینک های دسترسی

Breaking News

کودتای نافرجام ترکیه در تصاویر

کودتای نافرجام ترکیه در زمان رخ داد که مردم اطلاعات دست اول را از از راهی انترنت و به ویژه از رسانه های اجتماعی بدست می آورند. این کودتا به گونۀ بی سابقه در رسانه های اجتماعی پوشش یافت و تصاویر زیاد از جریان کودتا و رویداد های پس از آن به نشر رسیده است. در این مجموعه شمار از تصاویر گنجانیده شده که توسط برخی از خبرنگاران رسانه های بین المللی در چند روز گذشته در ترکیه گرفته شده است.

ادامۀ مطلب

XS
SM
MD
LG