لینک های دسترسی

Breaking News

بردی محمدوف برای سومین دور رئیس جمهور ترکمنستان شد


بردی محمدوف از سال ۲۰۰۶ تا کنون رئیس جمهور ترکمنستان است
بردی محمدوف از سال ۲۰۰۶ تا کنون رئیس جمهور ترکمنستان است

قربانقلی بردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان پس از پیروزی در انتخابات روز یکشنبه برای سومین دور به این سمت ابقا شد.

کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان روز دوشنبه هنگام اعلام نتایج انتخابات گفت که بیش از ۹۷ درصد رایدهندگان در انتخابات شرکت داشتند و به گفتۀ این کمیسیون آقای بردی محمدوف نزدیک به ۹۸ درصد آرا را از آن خود کرده بود.

پس از مرگ سفرمراد نیازوف رئیس جمهور پیشین ترکمنستان در سال ۲۰۰۶، بردی محمدوف که اصلاً داکتر دندان بود، قدرت را در دست گرفت و از آن زمان تا کنون این کشور آسیای مرکزی با جمعیت پنج میلیون نفر را رهبری کرده است.

هشت نامزد دیگر در انتخابات روز یکشنبه همه ماموران دولتی، مدیران شرکت‌های دولتی یا نامزدان احزاب سیاسی کاملاً وفادار به حکومت بودند. بردی محمدوف، ۵۹ ساله، روز گذشته به خبرنگاران گفت که تمام نامزدان فرصت برابر در انتخابات داشتند.

قانون اساسی ترکمنستان سال گذشته با تعدیلات جدید و از میان برداشتن محدودۀ حد اکثر ۷۰ سال عمر برای رئیس جمهور، به آقای بردی محدوف زمینه را میسر کرد تا برای زمان نامحدود در قدرت باقی بماند. افزایش دورۀ ریاست جمهوری از پنج به هفت سال نیز شامل تعدیلات جدید در قانون اساسی ترکمنستان است.

آقای بردی محدوف روز یک شنبه هنگام رایدهی گفت که هدف ترکمنستان این است که در ردیف کشورهای پیشرفتۀ صنعتی جا بگیرد. با اینحال، ترکمنستان در چند سال اخیر شاهد کندی رشد اقتصاد و کاهش ارزهای خارجی بوده است، زیرا روسیه خریداری گاز رااز ترکمنستان، که عمده ترین منبع درآمد این کشور می باشد، متوقف کرده است.

XS
SM
MD
LG