لینک های دسترسی

انتخابات ریاست جمهوری در ترکمنستان


انتخابات ریاست جمهوری در ترکمنستان

مردم در ترکمنستان به روز یکشنبه درانتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. گمان میرود که نتایج این انتخابات به نفع قربانگلی بیردی محمدوف، رییس جمهور فعلی ترکمنستان منتج شود.

رییس جمهور 54 ساله همچنان نخست وزیر، فرمانده عمومی نیروهای مسلح و رهبر یگانه حزب سیاسی در این کشور است که با افغانستان و ایران مرزهای مشترک دارد.

تحلیل گران میگویند که برنده شدن آقای بیردی محمدوف در این انتخابات حتمی به نظر میرسد زیرا چند نامزد دیگر ریاست جمهوری دوستان دولتی اند..

این کشور چهار در صد ذخیره گاز طبیعی جهان را در خود جا داده و در دریای خزر منابع نفتی دارد. رییس جمهور این کشور علاقه مند فروش گاز طبیعی به کشور های مختلف است که از آن راه بتواند سرمایه گذاری را جذب کند.

XS
SM
MD
LG