لینک های دسترسی

قرار داد پایپ لاین گاز بین افغانستان و ترکمنستان


قرار داد پایپ لاین گاز بین افغانستان و ترکمنستان

ترکمنستان و افغانستان طرح اعمار پایپ لاینی را انکشاف میدهند که گاز طبیعی را از آن کشور به پاکستان و هند انتقال خواهد داد.

مقامات افغان و ترکمن روز دوشنبه قرار داد کار این پروژه را در کابل امضأ نمودند.

آنها در نظر دارند ماه آینده در مجتمع عمومی ملل متحد در نیویارک ملاقات نموده و جزئیات اعمار پایپ لاین دو هزار کیلومتری را که ارزش سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر است، تکمیل نمایند.

افغانستان و ترکمنستان در سال ۲۰۰۲ موافقه نمودند تا این پایپ لاین را اعمار نمایند. ولی پیشرفت درین پروژه بخاطر جنگ در افغانستان به تأخیر افتاد. پایپ لاین پیشنهاد شده از ولایات نا آرام هلمند و قندهار عبور خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG