لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش مراجعین به محاکم صحرایی طالبان درغزنی


امسال طالبان مسلح سه جوان را به جرم قتل یک داکتر زن وشوهرش دریک محکمه صحرایی دراین ولایت تیر باران کردند.

درحالی مسئولین محلی غزنی از افزایش رجوع مردم به محاکم صحرایی طالبان دراین ولایت نگران اند که درطی یک سال اخیر این گروه، سه فردملکی را دریک محکمه صحرایی تیرباران کرده وچندین تن دیگر را دره زده اند.

در تازه ترین مورد، سه جوان در قریه منگور درحومه مرکزشهرغزنی به دلیل نخواندن نماز ودزدی دریک محکمه صحرایی طالبان دره زده شدند.

مسئولین محلی غزنی می گویند که اخیرأ رجوع مردم این ولایت به محاکم صحرایی طالبان افزایش یافته است وطالبان نیز در مساجد وگوشه وکنار این ولایت قاضی، سارنوال ومحکمه دارند.

محمد امان حمیم والی غزنی ازحضور قضات، سارنوالان ومحاکم طالبان درمساجد مرکز شهر و روستاهای این ولایت اظهار نگرانی کرد.

والی غزنی گفت:" درکنار این که مردم خواستار پروژه های بازسازی اند باید درزمینه بهبود امنیت با نیروهای امنیتی همکاری داشته باشند؛ مه شنیدیم که دربعضی مناطق ودربعضی مساجد غزنی قاضی طالب فعالیت دارد".

در اوایل سال جاری خورشیدی، طالبان مسلح سه جوان را به جرم قتل یک داکتر زن وشوهرش دریک محکمه صحرایی دراین ولایت تیر باران کردند.

اما اینکه چرا رجوع باشندگان غزنی به محاکم طالبان افزایش یافته است، شماری از اعضای شورای ولایتی این ولایت فساد موجود درارگانهای عدلی وقضایی، ضعف حاکمیت قانون و رسیدگی طویل المدت به دوسیه طرف های دعوا را ازسوی ارگانهای عدلی وقضایی را ازدلایل آن یاد می کنند.

حمید الله سروری عضو شورای ولایتی غزنی می گوید که فساد وعدم رسیدگی به دوسیه های طرف دعوا درارگانهای عدلی وقضایی غزنی، سبب افزایش مراجعه مردم ورشد محاکم طالبان دراین ولایت شده است.

آقای سروری گفت:" مردم غزنی مردم بد نیستند اما بدی را کسانی خلق کرده اند که امروز در ادارات جا گرفته اند، تجارتی کارمی کنند، برای یک قباله زمین خود هیچ مشکل ندارد اما ازطرف یک قاضی محکمه سه ماه سرگردان می گردد".

خلیل هوتک رییس کمیته ولایتی صلح درولایت غزنی نیز با اظهار نگرانی از افزایش مراجعه مردم و جمع آوری اعانه برای محاکم طالبان خواستار مبارزه جدی حکومت با محاکم صحرایی طالبان است.

اقای هوتک گفت:" دراین روز ها که روز میلاد حضر پیامبر اسلام(ص) است مردم برای نذر به حضرت محمد پول جمع نمی کنند اما به طالبان اعانه جمع آوری می کنند که امید وارهستیم این مسئله توقف داده شود".

اما مسئولین ارگانهای عدلی وقضایی غزنی با آنکه موجودیت فساد دراین ارگانها را رد نمی کنند می گویند که دربسیاری موارد، مردم نیز با پیشنهاد رشوه برای سارنوالان وقضات درفساد وبی باوری به ارگانهای عدلی وقضایی غزنی نقش دارند.

عبدالرشید عابد رییس سارنوالی استیناف ولایت غزنی می گوید که یک سارنوال هشت هزار افغانی معاش دارد اما کسانی هستند که 30 تا 40 هزار دالر برای سارنوالان رشوه پیشنهاد می کنند که آنان نیز در زمینه فساد اداری نقش دارند.

به گفته ی مسئولین سارنوالی استیناف ولایت غزنی مداخله افراد زورمند، پیشنهاد رشوه ازسوی بعضی از افراد برای سارنوالان ازجمله دلایل رشد فساد است.

فعالین مدنی وشماری از باشندگان شهر غزنی، فساد موجود درارگانهای عدلی وقضایی ومداخلات افراد زورمند در امور کاری قضا را ازجمله دلایل نا امنی ومراجعه مردم به محاکم صحرایی طالبان یاد می کنند.

غزنی از ولایات ناامن درمرکز افغانستان است که طالبان به شمول مرکز دربیشتر ولسوالی ها وساحات ناامن آن حضور گسترده دارند.

فعالین مدنی غزنی با اظهار نگرانی از حکومت می خواهند که جلو فساد در ارگانهای عدلی وقضایی را قبل از بیشتر شدن فاصله بین مردم وحکومت بگیرند.

شماری از این فعالین می گویند که یکی از دلایل افزایش مراجعه مردم به محاکم صحرایی طالبان بی باوری باشندگان این ولایت به ارگانهای عدلی وقضایی رسمی است.

  • 16x9 Image

    ظفر بامیانی

    ظفربامیانی از سال ۲۰۱۱ برای رادیو آشنا صدای امریکا با تهیه گزارش از ولایات بامیان، دایکندی و غزنی کار می کند. ظفر بامیانی از سال ۲۰۰۴ کار رسمی خبرنگاری را به حیث گزارشگر، گوینده خبر و تهیه کننده برنامه های فرهنگی با رادیوی محلی بامیان شروع کرد. ظفر مدت یک سال گزارشگر تلویزیون ملی در بامیان نیز بود. ظفر بامیانی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی از پوهنتون بامیان است.

XS
SM
MD
LG