لینک های دسترسی

تلاشها در دبی برای جلب سرمایه گذاری در افغانستان


تلاشها در دبی برای جلب سرمایه گذاری در افغانستان

اتاق های مشترک تجارت امریکا و افغانستان به همکاری مالی گلوبل انویست منت در کنفرانسی دو روزه تلاش کردند تا توجه سرمایه گذاری های خارجی به خصوص کشور های عربی را بیشتر به افغانستان جلب نمایند

XS
SM
MD
LG