لینک های دسترسی

سفر صدراعظم برتانیه به پاکستان


سفر صدراعظم برتانیه به پاکستان

دیوید کمیرون صدراعظم برتانیه برای نخستین بار پس از احراز کرسی صدارت به پاکستان سفر کرده و میخواهد روابط لندن و اسلام آباد را بهبود بخشد.

آقای کمیرون روز سه شنبه به اسلام آباد مواصلت نمود و با آصف علی زرداری رئیس جمهور و یوسف رضأ گیلانی صدراعظم پاکستان ملاقات نماید. همچنان انتظار میرود که وی سخنرانی یی را در مورد فایق آمدن بر مشکلات موجوده ایراد نموده و از هردو کشور، برتانیه و پاکستان بخواهد تا سؤتفاهمات سابقه را از بین ببرند.

XS
SM
MD
LG