لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفت ها با تصویب پیمان تجارت اسلحه


کشور های عضو سازمان ملل متحد نتوانستند در مورد تصویب مسودۀ پیمان تجارت اسلحه به توافق برسند، زیرا ایران، کوریای شمالی و سوریه مانع تصویب آن شد.

محمد خزاعی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد مسودۀ جدید پیمان تجارت اسلحه را ناقص خواند. او گفت که ایران با ملاحظۀ متن پیشکش شده که دارای شگاف و کاستی های فراوان است، با تصویب این مسوده مخالفت دارد.

ری تونگ ایل، معاون سفیر کوریای شمالی در سازمان ملل متحد نیز با مسودۀ این پیمان مخالفت نشان داده گفت که شماری از مفاد آن بیش از حد بازتاب یافته، شماری نمادین جلوه کرده و برخی دیگر به کلی کلی از نظر افتاده است.

بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل متحد نیز با مسودۀ پیمان یاد شده مخالفت کشورش را ابراز داشت، اما سایر کشور ها نخواستند که تلاش برای تصویب پیمان کنترول تجارت سلاح، از بین برود.

در یک انکشاف غیر منتظره، مکسیکو پیشنهاد کرد که این کنفرانس به پیش برود و پیمان تجارت اسلحه بدون پشتیبانی ایران، کوریای شمالی و سوریه به تصویب برسد. شماری از کشور ها از این مفکوره پشتیبانی کردند اما روسیه اعتراض نشان داده و آن را " دستکاری اجماع" عنوان کرد.

سفیر کینیا در سازمان ملل متحد که به نمایندگی از ایالات متحده، بریتانیا، ارجنتاین، آسترالیا، کاستاریکو، فنلند، جاپان، مکسیکو، نیوزیلند، نایجریا و ناروی صحبت می کرد، خواستار آن شد تا مسودۀ پیشنهاد شده هرچه زودتر برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع شود.

تاخیر کنفرانس

پیتر وولکوت، نماینده دایمی آسترالیا در سازمان ملل متحد و رئیس کنفرانس نهایی آن سازمان برای پیمان تجارت سلاح، با توجه به مخالفت های موجود و به خاطر مشاورت های بیشتر در این زمینه، کنفرانس یاد شده را تاخیر انداخت.

تا کنون هیچ پیمان بین المللی برای تنظیم تجارت ۶۰ میلیارد دالری سلاح وجود ندارد. فعالان و شماری از حکومت ها از یک دهه به اینسو خواستار قواعد بین المللی شدند تا اسلحۀ غیر قانونی را از دسترس افراطگرایان، شورشگران و عاملان جرایم سازمان یافته به دور نگهدارند.

پیمان تجارت اسلحه، کاربرد سلاح را در داخل هیچ کشوری کنترول نمی کند، بلکه تمام کشور ها را مکلف می سازد تا قواعد ملی را برای کنترول انتقال جنگ افزار های معمولی، پرزه ها و اجزای آن نافذ کنند تا از آن طریق تجارت سلاح تنظیم شود.

این پیمان، کشور های امضا کننده را در صورت تخطی از تحریمهای سلاح، یا ارتکاب نسل کشی، جرایم علیه بشریت یا جرایم جنگی، از انتقال اسلحۀ معمول منع خواهد کرد، به این معنا که مندرجات حقوق بشری آن قویتر است.

پیمان نهایی تجارت سلاح به کشور ها اجازه خواهد داد تا در مورد نقش انتقالات سلاح در برهم زدن صلح و امنیت تصمیم بگیرند. این پیمان کشور های امضا کننده را مکلف می سازد تا برای جلوگیری از سرازیر شدن سلاح به بازار های غیر قانونی اقدام کنند.
XS
SM
MD
LG