لینک های دسترسی

Breaking News

ژان لوک: 'افزایش کشت مواد مخدر به خاطر بلند رفتن تقاضا نیست'


ژان لوک: 'افزایش کشت مواد مخدر به خاطر بلند رفتن تقاضا نیست'

سازمان ملل متحد در گزارش تازۀ خود گفته است که تولید تریاک در افغانستان به طور مجموعی به ۶۱ درصد رسیده است . در این گزارش یکی از دلایل ازدیاد کشت تریاک در افغانستان افزایش تقاضای تریاک در داخل و خارج از افغانستان خوانده شده است.

اما ژان لوک نمایندۀ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آشنا دلیل افزایش کشت را در بلند رفتن تقاضا نمیداند:

" قیمت مواد مخدر در افغانستان به خاطر افزایش تقاضا بلند نرفته است، بلکه قیمت به خاطر عدم اطمینان و یقین که فعلاً در برابر آیندۀ افغانستان وجود دارد، بلند رفته است. چنانچه شما بحران های فعلی در اروپا را میتوانید با اوضاع فعلی افغانستان مقایسه نمایید. روی مسایل موجود، عملیات نظامی و سردرگمی آیندۀ افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ که قوای بین المللی از افغانستان خارج میگردد را هم علاوه نمایید. در افغانستان تعداد زیاد مردم در بارۀ آیندۀ شان سردر گم و مشکوک بوده و احساس نا امنی می کنند."

وی علاوه میکند که تقاضا در سطح بین المللی بلند نرفته اما نکتۀ عمدۀ که به آن اشاره صورت گرفت این است که جامعۀ جهانی باید جهت کاهش مواد مخدر به صورت متوازن عمل کند. اگر جهت کاهش آن در افغانستان تلاش میورزد باید در پایین آوردن تقاضای آن در سطح بین المللی نیز کار های انجام شود.

آقای لوک میگوید، قیمت مفاد به دست آمده از تریاک در افغانستان به ۶۸ میلیارد دالر تخمین میشود. ۲ ملیارد آن در داخل افغانستان و ۶۶ میلیارد آن در آنسوی سرحدات افغانستان به مصرف میرسد. پس دلیلی دیده نمیشود که آنها تنها توجه را در داخل افغانستان متمرکز نموده و به افغانها در حل این مشکل رجوع نمایند.

به گفتۀ آقای ژاک لوک، کشور های که در گذشته تقاضا کنندۀ مواد مخدر بوده اند امروز به تولید کنندۀ مواد کیمیاوی و غیره تبدیل شده اند، در حالیکه کشور های تولید کننده به محل بود و باش معتادین مواد مخدر تبدیل شده اند. افغانستان مثال آن است که در حال حاضر بیش از یک میلیون انسان به مواد مخدر معتاد بوده و خانواده های بیشماری از آن متأثر میگردند.

" دلیل افزایش افراد معتاد در کشوری مانند افغانستان که سه دهه جنگ را سپری نموده و مشکلات روانی فراوانی را متحمل شده اند، نمیتواند مشکل به نظر برسد. اکثر کسانیکه به اعتیاد دست یازیده اند، گریز از مشکلات زندگی را دلیل رو آوردن به اعتیاد عنوان نموده اند. در پهلوی آن بیکاری بیش از حد و ارزان بودن قیمت مواد مخدر از دلایل افزایش معتادین در افغانستان به شمار میآید."

وی از جامعۀ جهانی خواست تا افغانستان را در این راستأ تنها نگذاشته و در حمایت از مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد حکومت افغانستان را کمک نماید. وی به این عقیده است که حکومت افغانستان با تسهیلات و امکانات محدودی که در دسترس دارد نمیتواند به تنهایی این مبارزه را پیش ببرد.

XS
SM
MD
LG