لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد:‌ حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی است


سازمان ملل متحد بار دیگر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان، ابراز نگرانی کرده و پالیسی های اعمال شده از سوی حکومت طالبان را حملهٔ سیستماتیک بر حقوق بشر خوانده است.

ولکر ترک، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، به روز سه شنبه ۱۲ سپتمبر (۲۱ سنبله) در سخنرانی خود در نشست شورای حقوق بشر این سازمان هشدار داد که حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی بوده و به گفته او این وضعیت زندگی میلیون ها انسان به شمول زنان و دختران را متاثر کرده است.

آقای ترک گفت:‌ "چارچوب‌های قانونی و اداری افغانستان، پس از اگست ۲۰۲۱، دستخوش تغییرات عمیق شده است. به مقام های حکومت برحال یادآور می شوم که آنان در قبال وجایب بین المللی حقوق بشر افغانستان، مسوولیت دارند."

به گفته این مقام ملل متحد، نقض حقوق بشر در افغانستان پدیدهٔ جدید نبوده، ولی افزود که پالیسی های اعمال شدهٔ طالبان یک حملهٔ سیستماتیک بر حقوق بشر می باشد.

ولکر ترک گفت:‌ "میزان تکان دهندهٔ سرکوب زنان و دختران افغان، بی نهایت ظالمانه است... محدودیت‌ها به‌گونهٔ فزاینده شدیدتر می شود که آزادی‌های اساسی زنان و دختران را از بین می برد، عملاً آنان را در حصار خانه‌های شان محدود و ناپدید می‌کند."

پنجاه و چهارمین دور نشست شورای حقوق بشر ملل متحد به روز دوشنبه آغاز شد. در اولین روز این نشست، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان، نیز خواستار تغییر در پالیسی طالبان شد. پالیسی هایی که این مقام ملل متحد آن را "خشن و نکبت بار" توصیف کرد.

به گفتهٔ ریچارد بنیت، در دیدارهای اخیر که با برخی از افغان ها داشته، آنها چنین احساس می کنند که جامعهٔ جهانی به آنان خیانت کرده است.

بنیت گفت:‌ "پس از دو سال، سوالی که بسیاری از مردم، به خصوص افغان هایی که مخالف وضعیت کنونی اند، مطرح می کنند، این نیست که وضعیت چگونه است، بلکه این است که چه باید کرد تا وضعیت معکوس شود. آنان از دیر زمان خواستار اقدامات فراتر از محکوم کردن وضعیت روبه وخامت اند و از جامعهٔ جهانی می خواهند که برای دستیابی به نتایج ملموس، متحد شود."

سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفته است که افغانستان با بدترین بحران حقوق بشر در جهان، روبر می باشد. دیدبان حقوق بشر باردیگر از ملل متحد خواسته است تا یک میکانیزم برای پاسخگو قرار دادن ناقضین حقوق بشر را ایجاد کند.

طالبان تا زمان تهیهٔ این گزارش در مورد اظهارات مقام های ملل متحد ابراز نظر نکرده اند، ولی در گذشته چنین گزارش ها را رد کرده و آن را تبلیغات علیهٔ حکومت خود خوانده اند.

گروه

XS
SM
MD
LG