لینک های دسترسی

Breaking News

بان کی مون: سرکوبی احتجاجات باید ختم شود


بان کی مون: سرکوبی احتجاجات باید ختم شود

بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد خواهان ختم خشونت علیه احتجاج کنندگان در بحرین و سایر ممالک در شرق میانه و شمال افریقا شده است.

آقای بان سرکوبی احتجاج کنندگان را در بحرین عمیقاً اذیت کننده عنوان کرده، خواهان احترام به حقوق اساسی بشر گردیده است که شامل حق تجمع، آزادی مطبوعات و دسترسی به معلومات میشود.

وی افزود کهاین باید توقف یابد. متخلفین باید محاکمه شوند. در مقابل احتجاجات صلح آمیز، مقامات مسئولیت دارند تا به حقوق بشر احترام بگذارند.

منشی ملل متحد گفت بر رهبران و مقامات اصرار ورزیده تا به مردم خود و تقاضا های آنها با گوش باز توجه نمایند. در احتجاجات اخیر در بحرین، چندین تن کشته و تعدادی هم مجروح شده اند.

XS
SM
MD
LG