لینک های دسترسی

Breaking News

گراندی: پناهجویان در مرز هنگری در یک "توقیفگاه" به سر می برند


فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان

کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان، توقیف افرادی را که منتظر تکمیل درخواست پناهندگی شان در هنگری اند، محکوم کرد.

فلیپو گراندی، رئیس این کمیشنری، بعد از دیدار از یک مرکز ترانزیت مهاجرین در مرز بین هنگری و صربستان گفت که آن "یک مرکز ترانزیت نی بلکه یک توقیفگاه است."

هنگری در سال ۲۰۱۵ در مرز های جنوبی خود سیم های خاردار نصب کرد تا از هجوم سیل آسای مهاجرین به آن کشور، جلوگیری کند.

ویکتور اوربن، صدراعظم هنگری بار ها ادعا کرده است که آمدن شمار زیادی از مسلمانان فرهنگ اروپایی ها را با خطر مواجه میسازد.

صدراعظم هنگری به خاطر تداوم رد تغیر موقف ضد مهاجر پذیری خود در میان کشور های اروپایی، با انتقاد شدیدی مواجه می باشد.

آقای گراندی، روز سه شنبه از سیستم سه ماهۀ پناهجویان برای کشور های عضو اتحادیۀ اروپایی ستایش کرده از هنگری خواست تا مقاومت خود را در برابر پذیرش مشترک عادلانۀ مهاجران پایان بخشد.

فیلپو گراندی گفت "برداشت من این است که رقم بسیار محدودی از مهاجران به خاطر کسب مصوونیت به هنگری می روند."

آقای گراندی سیستم مهاجر پذیری کشور های اروپایی را "یک نمونۀ بسیار خوبی از مشارکت مسوولیت میان کشور های اروپایی" عنوان کرده گفت " این سیستم می تواند در سطح جهان کار گرفته شود. بیجاشدگان اجباری، یک پدیدۀ مانند تغییر اقلیم است."

رئیس کمیشنری ملل متحد برای پناهجویان گفت که این آزمون را صرفاً "می توان از طریق همبستگی و راه حل های جهانی رسیدگی کرد."

مهاجرین به مجرد داخل شدن به هنگری در این نوع کمپ ها که از کانتینر ها ساخته شده است، بدون قید زمانی نگهداری می شوند که به گفتۀ آقای گراندی، شاید هفته ها و ماه ها طول بکشد که مراحل کاری شان تکمیل شود.

فلیپو گراندی از بوداپست خواست تا فشار ها بر پناهجویان را که شامل افغان ها هم می شود کاهش دهد.

XS
SM
MD
LG