لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: ۱۲۰ میلیون نفر در جهان جبراً بیجا شده اند


یک کمپ بیجاشدگان داخلی در افغانستان
یک کمپ بیجاشدگان داخلی در افغانستان

ملل متحد با نشر گزارشی گفته است که شمار افرادی که در اثر جنگ، خشونت و پیگرد مجبور به ترک محلات اصلی شان شده است، در سرتاسر جهان به ۱۲۰ میلیون نفر رسیده است که به گفتۀ این سازمان شمار بی‌پیشینۀ بیجاشدگان "شرح هولناک وضعیت جهان" را بازتاب می‌دهد.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز پنجشنبه ۱۳ جون (۲۴ جوزا) گفت که بیجاشدن اجباری مردم در جهان، به دلیل جنگ در غزه، سودان و میانمار که مردم را مجبور به فرار از خانه‌های شان کرده است، بار دیگر ریکارد شکستانده و برابر با جمعیت جاپان شده است.

فلیپو گراندی، رییس کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که جنگ عامل "بسیار زیاد بزرگ بیجاشدن جمعی مردم" در جهان است. این نهاد ملل متحد گفته است که در پایان سال ۲۰۲۳ جمعیت بیجاشدگان در جهان به ۱۱۷.۳ میلیون نفر می‌رسید که بیش از ۶۸ میلیون نفر آنان در داخل کشورهای شان بیجا شده بودند. اما تا پایان اپریل سال روان این رقم به ۱۲۰ میلیون نفر افزایش یافت.

ملل متحد گفته است که در ۱۲ سال گذشته شمار بیجاشدگان در جهان به گونۀ پیهم رو به افزایش نهاده است که افزون بر ناتوانی در حل مناقشات قبلی، درگیری‌ها و بحران‌های جدید عامل آن بوده است.

گراندی گفت که هشت سال پیش، زمانی که تصدی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان را گرفت، با شمار بلند بیجاشدگان در جهان شوکه شده بود، اما به گفتۀ وی در این مدت شمار بیجاشدگان در جهان بیش از دو برابر شده است که به گفتۀ وی "شرح هولناک وضعیت جهان" را بازتاب می‌دهد.

کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان افزون بر بحران‌ها و جنگ‌ها، تغییرات اقلیمی را نیز به عنوان عامل افزایش بیجاشدگان در جهان برجسته کرد. ملل متحد سال گذشته ۴۳ بحران را در ۲۹ کشور جهان شناسایی کرد.

گراندی به خبرنگاران گفت: "جنگ‌ها به نحوی که صورت می‌گیرد...با بی‌اعتنایی کامل به قوانین بین‌المللی... و اغلباً به هدف مشخص ایجاد دهشت بین مردم انجام می‌شود...این عامل قوی بیجا شدن بیشتر مردم است."

فلیپو گراندی گفت اگر "تغییر در جیوپولیتیک بین‌المللی" وارد نشود، شمار بیجاشدگان در جهان همچنان بلند خواهد رفت. او افزود که در حال حاضر هیچ امیدی برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد.

گروه

XS
SM
MD
LG