لینک های دسترسی

Breaking News

حذف اسمأ طالبان از لست سیاه ملل متحد


حذف اسمأ طالبان از لست سیاه ملل متحد
حذف اسمأ طالبان از لست سیاه ملل متحد

شورای امنیت ملل متحد اسمای چهارده عضو سابق گروه طالبان را از فهرست سیاه خویش حذف نمود.

این موضوع که به روز جمعه اعلام گردید منحیث یک عملکرد کلیدی برای ترغیب گروه طالبان برای شرکت در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تلقی میگردد.

کابل از کمیته تحریمات ملل متحد خواست تا اسمای این اعضای سابق طالبان را که حکومت معتقد است تندروی را ترک نموده اند، از فهرست حذف نماید. در میان این تعداد ، اسمای چهار تن از اعضای شورای عالی صلح نیز شامل است. این اقدام بدنبال تصمیم شورای امنیت بوقوع میپیوندد که اخیرا تصمیم گرفت تا طالبان و القاعده را در بخش تحریمات ملل متحد از یکدیگر متمایز سازد.

XS
SM
MD
LG