لینک های دسترسی

حذف اسمأ طالبان از لست سیاه ملل متحد


حذف اسمأ طالبان از لست سیاه ملل متحد

شورای امنیت ملل متحد اسمای چهارده عضو سابق گروه طالبان را از فهرست سیاه خویش حذف نمود.

این موضوع که به روز جمعه اعلام گردید منحیث یک عملکرد کلیدی برای ترغیب گروه طالبان برای شرکت در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تلقی میگردد.

کابل از کمیته تحریمات ملل متحد خواست تا اسمای این اعضای سابق طالبان را که حکومت معتقد است تندروی را ترک نموده اند، از فهرست حذف نماید. در میان این تعداد ، اسمای چهار تن از اعضای شورای عالی صلح نیز شامل است. این اقدام بدنبال تصمیم شورای امنیت بوقوع میپیوندد که اخیرا تصمیم گرفت تا طالبان و القاعده را در بخش تحریمات ملل متحد از یکدیگر متمایز سازد.

XS
SM
MD
LG