لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی شدید یونسکو از تخریب منظره فرهنگی بامیان


 یونسکو از حکومت افغانستان، خواستار توقف هرنوع ساخت وساز خارج ازماستر پلان در شهر بامیان شده است.
یونسکو از حکومت افغانستان، خواستار توقف هرنوع ساخت وساز خارج ازماستر پلان در شهر بامیان شده است.

سازمان علمی، آموزشی وفرهنگی ملل متحد" یونسکو" درافغانستان، با ابراز نگرانی از تخریب منظره فرهنگی بامیان، خواستار جلوگیری ساخت وسازهای خودسر درساحات میراث های فرهنگی این ولایت شده است.

پاولو فونتانی نماینده یونسکو درافغانستان، اخیرأ طی مکتوبی به وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور واداره محلی بامیان از افزایش ساخت وسازهای خودسرانه وغیرقانونی درساحه منظره فرهنگی بامیان شدیدأ ابراز نگرانی کرده است.

دراین مکتوب که یک کاپی آن بصورت غیر رسمی به دسترس رادیوآشنا صدای امریکا قرار گرفته آمده است دفتر یونسکو درافغانستان، ضمن ابراز نگرانی شدید از تغییرات گسترده ای که بر اثر این ساخت وسازهای خودسرانه وغیر قانونی درساحه منظره فرهنگی بامیان پدیدار گردیده است خواستار جلوگیری از هرگونه تغییرات غیر مجازی برمبنای ماستر پلان فرهنگی بامیان شده است.

دفتر یونسکو درکابل گفته است که از مدتی بدینسو مالکان زمین درساحه منظره فرهنگی بامیان اقدام به تغییرات گسترده ساحات سبز وزمین های زراعتی زده اند که امر سبب تغیرات منظرفه فرهنگی این ولایت شده است.

مسئولین وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان نیز با اظهار نگرانی از افزایش ساخت وسازهای بی رویه درساحات میراث های جهانی معروض به خطر می گویند که اداره محلی بامیان باید جلو این تخریبات را بگیرند.

سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان دراین باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت" ما همه روزه درکنار سازمان یونسکو ازافزایش ساخت وسازهای غیر قانونی درساحات میراث های جهانی ابراز نگرانی کردیم اما مقام های محلی بامیان مسئولند که جلو تخریب منظره فرهنگی بامیان را بگیرند".

آقای خلیلی می گوید که میراث های فرهنگی بامیان درلیست آبده های تاریخی معروض به خطر درنزد یونسکو ثبت است و این ساخت وسازها می تواند بر حذف شدن این میراث ها از این لیست کمک کند.

دره بامیان به شمول هشت آبده تاریخی آن که شامل دو مجسمه تخریب شده بودا، شهرباستانی غلغله وشهر ضحاک است به عنوان میراث های جهانی معروض به خطر درلیست سازمان یونسکو ثبت است.

اما فرهنگیان با اظهار نگرانی می گویند که ساخت وسازهای غیر قانونی وایجاد شهرک های رهایشی خارج از ماستر پلان فرهنگی سبب حذف این میراث ها ازلیست یونسکو می شود.

دربخشی از این مکتوب ازساخت وسازهای بی رویه درساحه تولواره مرکز ولایت بامیان که در حومه جنوب شرق مجسمه 55 متری صلصال واقع شده است یونسکو ابراز نگرانی کرده است.

مسئولین یونسکو از وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان ومسئولین محلی بامیان، خواستار توقف هرنوع ساخت وساز خارج ازماستر پلان فرهنگی که سبب تخریب منظره فرهنگی این ولایت می گردد شده است.

محمد امین ابتهاج فعال مدنی دربامیان، نگرانی سازمان یونسکو را بجا خوانده می گوید که حذف میراث های فرهنگی بامیان از لیست یونسکو سدمه جدی برپیکر فرهنگی کشور وارد می کند.

او می گوید" داشته های فرهنگی افغانستان بخصوص ۸ ساحه میراث جهانی دربامیان که به عنوان میراث فرهنگی بشریت دریونسکو ثبت است نقطه وصل فرهنگی بین اتباع جهان است اما با حذف این میراث ها ما یک نقطه اتصال مهم را از لحاظ فرهنگی از دست می دهیم".

شماری از اعضای شورای ولایتی بامیان نیز با اظهار نگرانی می گویند که درجریان جنجال های انتخاباتی درکشور وادامه کارسرپرست والی دراین ولایت فرصت بیشتر برای غاصبان زمین فراهم شد.

محمد حسن اسدی عضو شورای ولایتی بامیان دراین باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت" متأسفانه درجریان کشمکش های انتخابتی زمین خاران وزورمندان بیشتر ساحات دولتی را غصب کرده اند".

با وجودیکه این مکتوب یک نیم ماه قبل به اداره محلی بامیان مواصلت کرده است اما محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان می گوید که به نیروهای امنیتی دستور داده از هرگونه ساخت وسازهای غیرپلانی درساحات سرخ یونسکو جلوگیری شود.

آقای مبلغ دراین باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت" به نیروهای امنیتی قطعه صفر ۱۲ که مسئولیت محافظت ساحات باستانی رادارند دستور داده شده است که ازساخت سازها جلو گیری کنند ودرعین حال اداره محلی بامیان درتلاش تطبیق ماسترپلان فرهنگی درساحات پلان شده غیر باستانی میباشد تا به مشکلات مردم رسیدگی صورت گیرد".

این درحالیست که کاریک شهرک غیر قانونی درساحه دولتی واقع درجگره خیل مرکز ولایت بامیان توسط حکومت محلی متوقف وغیر قانونی اعلام شد.

این شهرک ازسوی شماری از زورمندان وقوماندانان جهادی دربالای زمین های دولتی و قسمت آن درساحه مغاره های باستانی بامیان واقع شده است.

  • 16x9 Image

    ظفر بامیانی

    ظفربامیانی از سال ۲۰۱۱ برای رادیو آشنا صدای امریکا با تهیه گزارش از ولایات بامیان، دایکندی و غزنی کار می کند. ظفر بامیانی از سال ۲۰۰۴ کار رسمی خبرنگاری را به حیث گزارشگر، گوینده خبر و تهیه کننده برنامه های فرهنگی با رادیوی محلی بامیان شروع کرد. ظفر مدت یک سال گزارشگر تلویزیون ملی در بامیان نیز بود. ظفر بامیانی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی از پوهنتون بامیان است.

XS
SM
MD
LG