لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات سفارت ایالات متحده: 'افغانستان بعد از ده سال انکشاف نموده است'


مقامات سفارت ایالات متحده: 'افغانستان بعد از ده سال انکشاف نموده است'
مقامات سفارت ایالات متحده: 'افغانستان بعد از ده سال انکشاف نموده است'

مقامات سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان میگویند ده سال پس از حوادث یازدهم سپتمبر در امریکا که منجر به سرازیر شدن قوت های بین المللی در افغانستان شد، تغییرات مثبتی در افغانستان رو نما شده است.

مقامات سفارت ایالات متحده در کابل به روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفتند پیشرفت های که طی چند سال اخیر در عرصه های نظامی، تعلیمی، صحت و بازسازی در افغانستان به وجود آمده قابل دید است.

جیمز کانینگ هام معاون سفیر ایالات متحده در افغانستان در این مورد میگوید:

"تلاش های افغان ها، امریکایی ها و سایر متحدین، باعث تغییرات بنیادی در افغانستان شده است. ما در مورد تغییر و پیشرفت در عرصه امنیت صحبت کردیم. جای شک نیست که ظرفیت قوای نظامی نسبت به سال های گذشته بسیار خوب شده است. کار های زیادی در بخش زیربنایی مانند احداث سرک ها و برق صورت گرفته است. مکتب ها باز شده و کلینک ها تاسیس گریده، فعلاً حدود هفت و نیم ملیون جوان و نوجوان به مکاتب و مراکز آموزشی میروند که سی و پنج در صد آن را دختران و زنان جوان تشکیل میدهند و همچنان تقریباً ۶۰ در صد افغان ها به خدمات صحی دست رسی دارند."

او همچنان میگوید امریکایی ها منابع زیادی را در بخش صحت و آموزش در افغانستان طی چند سال گذشته اختصاص داده اند.

معاون سفیر ایالات متحده میگوید حوادث یازدهم سپتمبر منجر به آمدن قوای امریکایی و قوت های ۴۹ کشور دیگر به افغانستان شده و در آینده نیز این کشور ها افغانستان را تنها نخواهند گذاشت.

وی یک بار دیگر روی تعهدات امریکا و جامعه جهانی در قبال افغانستان تاکید نموده گفت تلاش ها برای تامین روابط درازمدت استراتیژیک میان امریکا و افغانستان نشاندهندۀ تعهد دراز مدت امریکا در قبال افغانستان است.

مقامات سفارت ایالات متحده: 'افغانستان بعد از ده سال انکشاف نموده است'
مقامات سفارت ایالات متحده: 'افغانستان بعد از ده سال انکشاف نموده است'

" ده سال از آن حوادث گذشته و در آینده هم ما افغانستان را تنها نخواهیم گذاشت. ما با افغانستان همکاری خود را دوام خواهیم داد و افغانستان را تنها نخواهیم گذاشت. ما همچنان به فعالیت های خود در بخش نظامی و ملکی ادامه خواهیم داد. ما با متحدین خود کار خواهیم کرد تا پروسه انتقال را در چند سال آینده به مؤفقیت برسانیم و پس از آن تلاش ها برای ایجاد روابط استراتیژیک باید تکمیل گردد. من فکر میکنم روابط مشترک تنها میان امریکا و افغانستان نیست بلکه این روابط با متحدین ما، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی و ناتو خواهد بود."

مقامات سفارت ایالات متحده در افغانستان همچنان میگویند مرگ اسامه پایان تهدید دهشت افگنی در افغانستان، منطقه و جهان نیست.

آنها میگویند کشور های منطقه، امریکا و افغان ها باید به خاطر از هم پاشیدن دهشت افگنی و شبکۀ القاعده به مبارزات مشترک شان ادامه دهند.

معاون سفیر امریکا همچنان گفت به خاطر جلب همکاری کشور های منطقه به خاطر مبارزه مشترک با دهشت افگنی و شبکۀ القاعده در کنفرانس های بن و استانبول بحث های صورت میگیرد و تلاش میشود تا کشور های همسایه افغانستان متقاعد شوند که در کشور های خود بر ضد فعالیت های دهشت افگنی اقدمات لازم را اتخاد نمایند.

XS
SM
MD
LG