لینک های دسترسی

Breaking News

امریکن پرس: چرا تا حال در افغانستان هستیم؟


نشریۀ انترنتی امریکن پرس مطلبی را زیر نام "چرا تا اکنون در افغانستان استیم؟" به نشر رسانیده است. نویسنده می گوید که رویداد های غیر مترقبۀ و فساد اداری در آن کشور، اوضاع را به گونۀ رقم زده است که تعدادی به این باور شدند که اداره کردن آن کشور نا ممکن می باشد.

به عقیدۀ نویسنده، سوختاندن قران و هلاکت غیر نظامیان افغان توسط یک سرباز امریکایی به اثبات می رساند که باوجود 11 سال تلاش جهان غرض تحکیم ثبات در آن کشور، افغانستان تا هنوز در معرض مبدل شدن به پایگاه دهشت افگنان بین المللی قرار دارد.

نویسنده به دلیل عمدۀ دخالت ایالات متحده در افغانستان پرداخته که حملات یازدهم سپتمبر و پشیتبانی طالبان از القاعده می باشد، اما اظهار عقیده کرده است که مصرف میلیارد ها دالر و جان هزاران سرباز و آلوده بودن رهبریت افغان به فساد اداری قضیه را مأیوس کننده می سازد. به عقیده نویسنده، استراتیژی فعلی ایالات متحده در افغانستان بعد از سال 2014 قابل تطبیق نیست، زیرا واشنگتن در آن کشور شریک قابل اعتماد ندارد.

دلیل موجودیت قوای ایالات متحده در افغانستان بعد از 10 سال، راه حل واقعبینانه که منجر صلح و ثبات گردد، و امکان پیامد های خروج امریکا در صورت خروج از افغانستان، پرسش های است که نویسنده توجۀ پالیسی سازان و دولتمردان امریکایی را می خواهد بر آنها جلب کند. این پرسش ها را نویسنده از کاندید های انتخابات ریاست جمهوری و کانگرس مطرح می کند تا پاسخ برای رأی دهندگان فراهم شود.

XS
SM
MD
LG