لینک های دسترسی

کمک امنیتی بیشتر امریکا به افغانستان


کمک امنیتی بیشتر امریکا به افغانستان

جنت نپالتنو، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده میگوید کشور وی 52 متخصص امور امنیتی بیشتر را به خاطر همکاری افغانستان در کار تدوین امور امنیت سرحدات آنکشور با پاکستان به کابل میفرستد.

خانم نپالتنو این بیانات را پس از ملاقات با حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان و عمر زاخیلوال وزیر مالیۀ آن کشور اظهار کرد. ملاقات طرفین بر تأمین امنیت سرحدات، به شمول آموزش قوای امنیتی افغان جهت جلوگیری ورود طالبان و القاعده به افغانستان متمرکز بود.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده تا کنون 25 مامور خود را به خاطر گسترش امنیت به افغانستان فرستاده است. در عین حال نیروهای آیساف در کابل در یک اعلامیه، دستگیری یک رهبر ارشد شبکۀ حقانی را در ولسوالی صبری ولایت خوست تایید کرده اند.

XS
SM
MD
LG