لینک های دسترسی

Breaking News

کراکر: افغانستان با تهدید جنگ داخلی مواجه نیست


سفیر ایالات متحده در افغانستان می گوید که امکان بروز جنگ داخلی و یا ورشکستگی اقتصادی در افغانستان بعد از خروج قوای خارجی بسیار کم می باشد.
راین کراکر، سفیر ایالات متحده به دلیل مریضی در اواخر ماه جاری از سفارت – و کار دولتی – تقاعد می کند.
کراکر طی به خبرگزاری اسوسیتد پرس گفته است که کاهش مساعدت های بین المللی بر اقتصاد افغانستان تأثیرگذار خواهد بود. اما او می گوید که در آمد ناخالص اقتصاد افغانستان تا هنوز پنج در صد رشد خواهد داشت.
کراکر می گوید که رهبران نژادهای مختلف برای پیوستن با حکومت مرکزی آمادگی می گیرند و نشانه های بسیار اندکی را مشاهده می کند که افغانستان همانند خروج قوای شوروی پیشین با جنگ داخلی مواجه شود.

XS
SM
MD
LG