لینک های دسترسی

Breaking News

پیشنهاد پنج فقره یی مارک گروسمن برای آیندۀ افغانستان


مارک گروسمن، فرستادۀ پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان
مارک گروسمن نمایندۀ ویژۀ پیشین امریکا در امور افغانستان و پاکستان با پیشنهاد یک طرح پنج فقره یی برای آیندۀ افغانستان گفت که بدون رشد سکتور خصوصی در افغانستان نمی توان به موفقیت کامل دست یافت.

مارک گروسمن روز دوشنبه در نهاد پژوهشی کارنیگی از کارکرد و دستآورد های دورۀ کاری اش منحیث نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ صحبت کرده گفت که به یک دپلوماسی موفق به گونۀ تصادفی نمی توان دست یافت، بلکه برای تحقق آن برنامه و ستراتیژی ملی لازم است.

آقای گروسمن به این باور است که به عملکرد همزمان در راستای انتقال مسئولیت امنیتی، آموزش و کمک به نیرو های امنیتی افغان، ایجاد و تداوم مشارکت دو جانبه، حمایت از روند صلح افغانستان و کار در منطقه نیاز مبرمی وجود داشته و این تلاش ها هر یک به تنهایی و بدون همکاری متحدین و شرکای ایالات متحده موفقیتی را در پی ندارد.

این دپلومات امریکایی گفت که نیرو های بین المللی با دادن قربانی های بی شمار و با تلاش فراگیر و انسجام درست، اساس یک حکومت را در افغانستان گذاشتند. او افزود که اینک بر متحدین ایالات متحده است تا به تعهدات شان در کنفرانس های شیکاگو و استانبول را جامۀ عمل بپوشانند، زیرا مساعدت های آنان تا کنون در محدودۀ تعهد لفظی باقی مانده است.

مارک گروسمن به این باور است که حفظ دستآورد های ده سال گذشته و نیز پیشرفت و گسترش این دستآورد ها در آینده در گرو تحقق کمک های وعده شدۀ جهانی است. او افزود که حکومت افغانستان نیز باید در چارچوب پاسخگویی متقابل که در کنفرانس توکیو به آن متعهد شده است، به ویژه در راستای نقش زنان گام های مثمری بردارد.

افغانستان پس از ۲۰۱۴

مارک گروسمن نقش حکومت های محلی را در راستای حکومت داری، مبارزه با فساد اداری، حقوق زنان و رشد یک جامعۀ مدنی نیرومند افغان به عنوان پایه و اساس موفقیت، نهایت ضروری خواند. او گفت که امریکایی ها در قبال تحولات افغانستان به ویژه روند صلح در آن کشور باید از شکیبایی کار گیرند، روندی که به باور وی به افغان ها تعلق دارد تا در مورد آیندۀ شان تصمیم بگیرند.

گروسمن یکبار دیگر تاکید کرد تا زمانیکه طالبان روابط خود را با القاعده قطع نکنند، دست از خشونت نکشند و از قانون اساسی افغانستان مطابعت نکنند، هیچ مصالحه یی وجود نخواهد داشت.

نمایندۀ پیشین امریکا برای افغانستان و پاکستان می گوید که آیندۀ افغانستان با روند سه گانۀ انتقال نظامی، سیاسی و اقتصادی گره خورده است. گروسمن خود باور دارد که ظرفیت عملی ساختن این انتقال و حفظ دستآورد های یک دهۀ گذشته در نزد افغان ها وجود دارد.

این دپلومات سابقه دار امریکایی می گوید که با وصف آزمون های زیاد، نیاز مبرم به همآهنگی برتر ملکی-نظامی در افغانستان وجود دارد. او باورمند است که پیشبرد همزمان جنگ و مذاکره و معیار های تشریفاتی، خود دشواری هایی اند، اما به گفتۀ وی هیچ بدیلی برای آنها وجود ندارد.

نقش پاکستان

پاکستان همواره جایگاه ویژه یی در مبارزه بر ضد دهشت افگنی و پیشرفت روند صلح در افغانستان داشته است. آقای گروسمن می گوید که ایالات متحده می تواند یکجا با پاکستان گام هایی را در راستای ترویج مبارزه با دهشت افگنی، حمایت از روند صلح در افغانستان برداشته و تلاش هایی را برای انکشاف راه جدید ابریشم و حرکت از روابط مبتنی بر مساعدت به سوی روابط استوار برسرمایه گذاری های خصوصی خارجی با پاکستان انجام دهد.

گروسمن با اشاره به روابط کشیده میان واشنگتن و اسلام آباد در سال ۲۰۱۱ گفت که اکنون روابط میان این دو کشور از وضعیت بهتری برخوردار است. او با خشنودی از پایان دورۀ حکومت ملکی در پاکستان گفت تا هنوز روشن نیست که در آن کشور چه اتفاق می افتد، اما گفت که ایالات متحده می تواند از تحقق روند انتخابات مشروع و شفاف در پاکستان پشتیبانی کند.

در حالیکه پس از ختم دورۀ خدمت مارک گروسمن به عنوان نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، وزارت خارجۀ امریکا کس دیگری را در این پست نامزد نکرده است، گروسمن می گوید که استدلال های وجود دارد تا پست نمایندگی ویژۀ ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان تا ختم سال ۲۰۱۴ حفظ شود.
XS
SM
MD
LG