لینک های دسترسی

Breaking News

کمک جدید امریکا برای انفاذ قانون و تقویت پولیس افغانستان


ایالات متحده در سال جاری ۲۴۹ میلیون دالر را برای تحکیم عدالت، تنفیذ قانون، مبارزه با مواد مخدر و جرایم در اخیتار حکومت افغانستان قرار میدهند.

قرار داد این کمک امروز میان نماینده سفارت امریکا در کابل و مقامات وزارت خارجۀ افغانستان به امضا رسید.

مک فورلند، نمایندۀ سفارت ایالات متحده در مراسم امضای این قرارداد در کابل گفت که این کمک به منظور استفاده در سه عرصه مشخص در اختیار پولیس افغانستان افغانستان قرار داده می شود که "مبارزه علیه مواد مخدر، به شمول تاسیس مراکز تداوی معتادین... کمک به پروژه های انکشافی در ولایاتی که کشت کوکنار در آن کاهش یافته است، حاکمیت قانون به شمول آموزش های حقوقی وحمایت از دفاتر منع خشونت علیه زنان وتنفیذ قوانین" شامل آن است.

تعهد درازمدت کمک به افغانستان

نمایندۀ سفارت امریکا در امور تحکیم قانون همچنان گفت که این کمک ها نشان دهندۀ تعهداد دراز مدت ایالات متحده برای افغانستان است که به گفته او پس از تکمیل روند انتقال نیز ادامه خواهد یافت.

جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجۀ افغانستان می گوید که قرارداد همکاری میان امریکا و افغانستان برای حمایت از پولیس افغانستان در سال ۲۰۰۶ میلادی برای نخستین بار به امضا رسید و این توافقنامه همه ساله میان دو کشور تمدید می شود. او افزود "هر ساله یک برنامه تعدیلی باید امضا شود،این برنامه تعدیلی کمکی را که امریکا برای یک سال در عرصه های که یاد شده می کند مشخص می سازد."

حکومت ایالات متحده یکی از بزرگترین تمویل کنندگان مصارف نیروهای امنیتی افغان، به شمول پولیس، است که همه ساله میلیون ها دالر را به منظور تطبیق قوانین، مبارزه با جرایم، مبارزه با مواد مخدر در اخیتار حکومت افغانستان قرار می دهد.

وزارت خارجه می گوید بخشی از کمکی که قرارداد آن امروز میان نماینده سفارت امریکا و وزارت خارجه به امضا رسید، در امور هوانوردی افغانستان نیز به مصرف خواهد رسید.
XS
SM
MD
LG