لینک های دسترسی

Breaking News

راین کراکر چرا استعفا میدهد؟


قرار است راین کراکر بزودی از سمتش منحیث سفیر ایالات متحده مقیم کابل استعفا کند، ولی دلیل استعفای وی در میان کارشناسان امور دیده گاه های متفاوتی را به میان آورده است.

گزارش مکمل صوتی:

بابرا ایلیس سن برن تحلیل گر مسایل افغانستان در مجلۀ سیاست گذاری خارجی دلایل احتمالی استعفای راین کراکر را یک موضوع مشکلزا برای قصر سفید است. وی گفت: "این واقعایک خبر حیرت آور است، زیرا دریافت شخص معادل راین کراکر کار دشوار خواهد بود، تا بتواند انتقال مسؤولیت امنیتی به نیروهای افغان را تطبیق کند."

سفیر ایالات متحده مقیم کابل ماموریتش را دشوار عنوان کرده است، ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی میگوید که کراکر آنچه را که از حکومت افغانستان توقع داشت دریافت نکرد.

ولی مارک شنایدر معاون گروه بحرانان بین المللی در واشنگتن میگوید که کراکر در ایجاد سند دراز مدت ستراتیژیک میان ایالات متحده و افغانستان دست بلندی داشت. یکی از وظایف او که باعث ایجاد اختلاف نظر با حکومت افغانستان شد، رسانیدن پیام های درشت واشنگتن به کابل بود. وی میگوید که بعضی از موضوعات که باعث سردی روابط کراکر با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شد، پیام های درشت واشنگتن در مورد، فساد اداری و تصامیم سیاسی رئیس جمهور کرزی بود.

اما باربرا سن برن ماموریت ایالات متحده در افغانستان را بنابر وسعت و گستردگی آن کار بیحد دشوار عنوان کرده گفت: "این کار بسیار مشکل است، بیش از حد مشکل است، بدین ملحوظ که یک سفیر باید با حکومت کابل مذاکره کند، باید از منافع ایالات متحده نمایندگی کند و ضمناً ماموریت بزرگ ضد شورش را نیز به دوش داشته باشد."

استعفای راین کراکر به تعقیب استعفای سفیر ایالات متحده در پاکستان و استعفای یک تعداد مقامات دیگر این کشور از مناطق بحران زدۀ جهان صورت میگیرد. باربرا این موضوع را یک صدمه به ایالات متحده نه بلکه به مثابۀ یک فرصت تلقی کرده افزود: "این میتواند هم آسیب رسان باشد و هم یک فرصت باشد.تعین افراد جدید که قابلیت هماهنگی در میتود جدید با سایر ادارات را داشته ویا هم توانایی کار با دپلومات های سایر کشور ها را داشته باشند."

راین کراکر یکی از مقامات بلند رتبۀ ایالات متحده است که آیندۀ افغانستان را به روز دوشنبه در کنفرانس ناتو بیان داشت. شنایدر میگوید که در سال انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یک تعداد مقامات بلندرتبه از وظایف دشوار استعفا میکنند ولی استعفای کراکر بر انتخاب مجدد براک اوباما کدام تاثیری به جا نخواهد گذاشت.

XS
SM
MD
LG