لینک های دسترسی

Breaking News

کمک های جدید واشنگتن با عودت کنندگان افغان


ایالات متحده با عودت کنندگان افغان بیش از ۳۹ میلیون دالر کمک جدید را اعلام کرد. وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که این کمک برای رفع نیازمندی های فوری مهاجرین عودت کننده به افغانستان، در نظر گرفته شده است.

با این تعهد، از آغاز سال مالی ۲۰۱۶، کمک های بشری ایالات متحده به افغانستان به بیش از ۲۰۷میلیون دالر میرسد.

این کمک شامل بیش ۱۹میلیون دالر به کمشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان نیز است تا به افراد آسیب پذیر، سرپناه، اشیای ضروری منزل و مواد برای زمستان فراهم سازد.

ایالات متحده همچنان ۲۰میلیون دالر دیگر را برای برنامۀ جهانی غذا فراهم میکند تا آن سازمان از طریق برنامه ماموریت فوری افغانستان، به عودت کنندگان آسیب پذیر و بیجا شدگان داخلی در شرق افغانستان کمک کند.

این کمک ۲۰ میلیون دالری بر اساس تقاضای ویژه برنامه جهان غذا صورت گرفت که برای نهُ ماه نیازمندی های ۴۵۸هزار نفر (بیجا شدگان و عودت کنندگان) را بر آورده خواهد ساخت.

وزارت خارجۀ ایالات متحده با نشر اعلامیۀ از تمام کشور های جهان تقاضا کرده است تا به تقاضای بشری ملل متحد در قبال نیازمندان افغان، سهم بگیرند.

ملل متحد به تاریخ هفتم سپتمبر سال جاری، از جامعه جهانی خواستار کمک ۱۵۰ میلیون دالری به عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی افغان شد.

در این حال، وزارت أمور مهاجرین و عودت کنندگان أفغانستان از کمک پنج میلیون دالری جاپان با أفغانستان خبر داد. حفیظ احمد میاخیل سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا گفت که این کمک ها با عودت کنندگان فاقد اسناد صورت خواهد گرفت.

آقای میاخیل افزود که گرچه یافتن راه حل به بیجا شدگان داخلی به دلیل جنگ های جاری در کشور درحال حاضر امکان پذیر نیست اما وزارت تلاش دارد برنامه های را در این ارتباط روی دست دارد.

با آنهم شماری از بیجا شدگان و عودت کنندگان در تماس با رادیو آشنا از عدم دریافت کمک ها اظهار نگرانی کردند.

از ماه جنوری سال ۲۰۱۶تا اکنون بیش از ۳۸۰هزار مهاجر ثبت و راجستر شدۀ افغان به کشور شان برگشته اند اما شمار مجموعی بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان به بیش از یک میلیون نفر میرسد.

بیجا شدگان داخلی

بر اساس معلومات دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشری، از ماه جنوری تا چهارم سپتمبر سال جاری شمار بیجا شدگان داخلی در ۳۴ ولایت افغانستان بیش از ۲۴۵.۲۵۴ بود.
این دفتر ملل متحد شمار خانواده های بیجا شده را ۳۵۳۸۲ گزارش داده است که ۲۲ در صد آن مردان جوان، ۲۳ در زنان جوان و ۵۶ در صد آن کودکان زیر سن ۱۸سال اند.
این در حالیست که به ۲۱ در صد ساحات بر اساس دلایل مختلف قابل دسترس نبوده و شمار بیجاشدگان در آن نیز واضح نیست.

شمار بیجاشدگان براساس مناطق:
کابل: ۱۷۴۷۸
مناطق مرکزی: ۴۹
شرق: ۷۶۴۶
شمالشرق: ۸۹۰۶۶
شمال: ۱۸۵۲۸
جنوبشرق:۷۰۶۹
جنوب: ۸۳۰۳۹
غرب: ۲۲۳۷۹

XS
SM
MD
LG