لینک های دسترسی

Breaking News

اولین جنرال ۴ ستارۀ زن (ستر جنرال قوای بحری) در امریکا


خانم هوارد اولین جنرال ۴ ستارۀ زن (ستر جنرال قوای بحری) در امریکا

به روز سه شنبه به میشل هوارد رتبۀ جنرال چهارستاره یی نیرو های بحری داده شد و به حیث معاون رئیس عملیاتی این نیرو ها، اشغال وظیفه کرد.

مراسم اعطای این رتبه به وی، در آرامگاه ملی آرلنگتن برگزار شده بود که محل مهم بزرگداشت از نظامیان امریکایی نیز شمرده میشود.

خانم هوارد گفت ترفیع وی میتواند برای زنانی که علاقمند خدمت نظامی اند، الهام بخش واقع گردد " اگر شما باور ندارید، امروز برای من رتبه جنرال چهار ستاره داده شد - چیزی که (جنرال چهار ستاره زن ) تا حال وجود نداشت. یک قرارداد نو صورت گرفت و شما در تاریخ قوای بحری امریکا برای بار اول (یک جنرال چهار ستارۀ زن) را می بینید."

خانم هوارد اولین زن چهار ستاره جنرال در قوای بحري امریکا
خانم هوارد اولین زن چهار ستاره جنرال در قوای بحري امریکا

خانم هوارد سومین زن در اردوی ایالات متحده امریکا است که رتبه ستر جنرال قوای بحری را کمایی میکند. یک خام جنرال چهار ستاره در قوای زمینی و خانم دیگر در قوای هوایی ایالات متحده مصروف خدمت اند.

زنان امریکایی که در اردو وظیفه اجرا میکنند، در سالهای اخیر موانع زیادی را در راه پیشرفت شان از میان برداشته اند و میتوانند بخاطر رسیدن به بَست های بلند نظامی که زمانی بروی آنها بسته بود، حال به رقابت بپردازند.

XS
SM
MD
LG