لینک های دسترسی

Breaking News

فشار مقامات مالی جهان بر امریکا به حل بن بست بودجه


مقام های مالی جهان بر ایالات متحده فشار می آورند تا بن بست مشکل آفرین بودجه یی خود را از میان بردارد.

اقتصاددانان نگران اند که ادامۀ وضعیت کنونی مالی در ایالات متحده و ناتوانی آن کشور در پرداخت قروض اش می تواند تاثیرات بسیار شدیدی بر اقتصاد جهان داشته باشد.

معضلات ناشی از تعطیل موقت ادارات فدرال امریکا و عدم پرداخت قروض ایالات متحده که بازار های جهانی تهدید کرده است، اکنون تهدید جدی به اقتصاد جهانی نیز تلقی می شود.

برای رسیدگی به این مشکلات، مقام های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گفتگو هایی در واشنگتن داشتند که سه روز به درازا کشید.

کمیتۀ پالیسی ساز صندوق بین المللی پول هشدار داد که ایالات متحده نیاز دارد تا گام های فوری را برای از میان برداشتن بن بست موجود بردارد.

تارمن شان موگاراتنم، رئیس کمیتۀ مالی صندوق بین المللی پول گفت که سردرگمی دوامدار در بخش مالی ایالات متحده یک انگیزۀ منفی خواند.

موگارتنم گفت "این یک انگیزۀ واضحاً منفی است. زمانیکه در مورد عناصر اساسی بهبود یعنی بهبود سکتور خصوصی می اندیشیم که باید در یک یا دو سال آینده صورت گیرد، جریان کنونی به گونۀ روشن انگیزۀ منفی است. سرمایه گذاری خصوصی بر اعتماد استوار است و اگر راه حل قطعی برای کسر بودجۀ مالی و موضوع وامگیری ایالات متحده پیدا نشود، بنا کردن دوبارۀ اعتماد کار دشواری خواهد بود."

از سوی دیگر کرستین لاگاردی، مسوول اداری صندوق بین المللی پول ابراز امیدواری کرد که در چنین وضعیتی چین برای ثبات اقتصادی جهان سهمگیری خواهد کرد.

لاگاردی گفت "آرزومندیم تا اقتصاد چین در احیای ثبات اقتصاد جهانی تا سرحد ممکن کمک کند. با درنظرداشت اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است، آرزومندیم که آن کشور در تقویت اعتبار بانکی و غیربانکی خود به گونۀ بسیار ملتفت عمل کند. این امر به تازگی به گونۀ چشمگیری انکشاف را در بخش های مختلف رونق بخشیده است."

حکومت ایالات متحده هشدار داده است که اگر کانگرس امریکا برای بیرون رفت از وضعیت مالی کنونی، گام های جدی را بر ندارد، حکومت ت سطح وام گیری را از هفدهم اکتوبر کاهش می دهد که این امر روند باز پرداخت قرضه های حکومت فدرال را با خطر روبرو می سازد.

اکثر کشور های جهان اوراق بهادار حکومت ایالات متحده را در دست دارند. اقتصاددانان می گویند که اگر حکومت امریکا در پرداخت قروض خود کوتاه بیاید، کشور ها و سرمایه گذارانی که چنین اوراق را در دست دارند، خسارات هنگفتی را متقبل خواهند شد.

گزارش: خبرگزاری اسوشیتد پرس
ترجمه: نجیب الله احمدیار
XS
SM
MD
LG