لینک های دسترسی

Breaking News

پیشینۀ اقامت در امریکا شاید مانع پذیرش پناهجویان در کانادا شود


پس از رویکار آمدن حکومت به رهبری دونالد ترمپ در ایالات متحده، عبور غیرقانونی پناهجویان از امریکا به کانادا افزایش یافته است

پناهجویانی که در ایالات متحدۀ امریکا درخواست پناهندگی داده و سپس از بیم آنکه مبادا از سوی حکومت دونالد ترمپ رد و اخراج شوند، رهسپار کانادا شده و در آنجا پناه می‌جویند، شاید اشتباه کرده باشند.

خبرگزاری رویترز به استناد فیصله‌های محاکم فدرال کانادا و مصاحبه با وکلای مدافع پناهجویان گزارش داده است که هنگام بررسی درخواست پناهجویان در کانادا، اقامت یا هم درخواست پناهندگی آنان در ایالات متحده، به زیان شان تمام شده است.

سال گذشته، ۱۶۰ پناهجو پس از آنکه درخواست پناهندگی شان از سوی دیوان‌های حقوقی امور مهاجران رد شد، به محاکم فدرال کانادا عارض شدند. از آن جمله ۳۳ درخواست پناهندگی به خاطری رد شد که پناهجویان مدتی را در ایالات متحده سپری کرده بودند.

وکلای مدافع گفته اند که درخواست پناهندگی هزاران پناهجو از سوی دیوان امور مهاجران کانادا رد شده است و به باور آنان شاید شمار زیاد آنان کسانی باشند که پیش از پناهجویی به کانادا، در ایالات متحده اقامت داشته اند، اما به محاکم فدرال کانادا استیناف طلب نشده اند.

از جنوری سال روان تا کنون نزدیک به ۲۰۰۰ نفر به گونۀ غیرقانونی از امریکا وارد کانادا شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که اکثر آنان در ایالات متحده اقامت قانونی داشته یا هم درخواست پناهندگی شان زیرکار بوده و طی مراحل می‌شد.

سیاست تند و سرکوبگرانۀ دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده در برابر مهاجران غیرقانونی، سبب شده است که اکثر چنین مهاجران به سوی مرزهای مهاجرپذیر کانادا رهسپار شوند.

انتونی ناوانیلن، وکیل امور مهاجرت در کانادا، می‌گوید که ترک کردن درخواست پناهندگی در ایالات متحده و یا درخواست پناهندگی در کانادا پس از رد شدن در امریکا، همه نقاط "منفی بزرگ" برای پناهجویان است.

حکومت کانادا تا کنون آماری را ارایه نکرده است که از جمع پناهجویانی که از امریکا وارد کانادا شده اند، چه تعداد شان در ایالات متحده مقیم بوده اند.

اما نگرانی شماری از پناهجویان در ایالات متحد بیجا به نظر می رسد. جف سسشن، لوی سارنوال حکومت امریکا، گفته است که هر فردی که در ایالات متحده غیرقانونی اقامت دارد باید اخراج شود، اما شواهدی وجود ندارد که کسانیکه درخواست پناهندگی شان زیر کار است، از دید حکومت آقای ترمپ، غیرقانونی تلقی شوند.

سال گذشته درخواست پناهندگی ۵۰۰۰ پناهجو از سوی دیوان قضایی امور مهاجرت کانادا رد شد. مقام‌های ادارۀ مهاجرت کانادا نیز تایید کرده اند که اقامت یا درخواست پناهندگی در ایالات متحده – چه در جریان باشد یا هم رد شده باشد – عاملی برای رد درخواست پناهندگی در کانادا شده می تواند.

گزارش: خبرگزاری رویترز

XS
SM
MD
LG