لینک های دسترسی

تاثیر رکود بی سابقه اسهام امریکا بر بازارهای اسهام جهان


تاثیر رکود بی سابقه اسهام امریکا بر بازارهای اسهام جهان

پس از رکود بی سابقه بازار اسهام در ایالات متحده سرمایه گذاران درسراسر جهان بی صبرانه منتظر گشایش این بازار هستند. بازار اسهام در سراسر جهان دوباره فعال گردیده است ولی تحلیلگران می گویند که این همه تاثیرات بدتری را می توانست با خود داشته باشد.

XS
SM
MD
LG