لینک های دسترسی

Breaking News

ادامه بحث ها در مورد حد برداشت قرضه در امریکا


ادامه بحث ها در مورد حد برداشت قرضه در امریکا
ادامه بحث ها در مورد حد برداشت قرضه در امریکا

درحالی که زمان تعیین شدۀ دوم اگست برای افزایش سطح برداشت قرضه نزدیک می شود، اما هنوز هم بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ، متحدین دموکرات وی در کانگرس و جمهوری خواهان مخالف روی طرح های خود به توافق نرسیده اند.

درصورت عدم دسترسی به یک توافق واشنگتن توانایی پرداخت قرضه را نخواهد داشت.

وضعیت نامعلوم ناشی از مباحثات تلخ یک حزبی و ظاهراً نبود پیشرفت برای رسیدن به توافق منجر به نگرانی سرمایه گذاران گردیده است.

جمهوری خواهان روند دادن رای بالای پلان خود را حداقل تا روز پنجشنبه به تعویق انداخته اند، زیرا به گفته کارشناسان امور بودجه، این طرح طوری که وعده شده بود، مصارف را کاهش نداده است.

آنان این پلان را مورد تجدید نظر قرار می دهند تا کاهش بیشتری را به عمل بیاورند، اما دموکرات ها مخالف این پلان هستند.

XS
SM
MD
LG