لینک های دسترسی

ادامه بحث ها در مورد حد برداشت قرضه در امریکا


ادامه بحث ها در مورد حد برداشت قرضه در امریکا

درحالی که زمان تعیین شدۀ دوم اگست برای افزایش سطح برداشت قرضه نزدیک می شود، اما هنوز هم بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ، متحدین دموکرات وی در کانگرس و جمهوری خواهان مخالف روی طرح های خود به توافق نرسیده اند.

درصورت عدم دسترسی به یک توافق واشنگتن توانایی پرداخت قرضه را نخواهد داشت.

وضعیت نامعلوم ناشی از مباحثات تلخ یک حزبی و ظاهراً نبود پیشرفت برای رسیدن به توافق منجر به نگرانی سرمایه گذاران گردیده است.

جمهوری خواهان روند دادن رای بالای پلان خود را حداقل تا روز پنجشنبه به تعویق انداخته اند، زیرا به گفته کارشناسان امور بودجه، این طرح طوری که وعده شده بود، مصارف را کاهش نداده است.

آنان این پلان را مورد تجدید نظر قرار می دهند تا کاهش بیشتری را به عمل بیاورند، اما دموکرات ها مخالف این پلان هستند.

XS
SM
MD
LG