لینک های دسترسی

Breaking News

استفاده امریکا از هر وسیله در مبارزه با دهشت افگنی


چک هگل می گوید ایالات متحده باید برای رهبری جهان در برابر تروریزم و سایر تهدیدات نه تنها از قوای نظامی بلکه از تمام و سایل استفاده خواهد کرد.

چک هگل، وزیر دفاع ایالات متحده از آنچه که او به عنوان یادآوری دوران یازدۀ سبتمبر نامید، زمانیکه رئیس جمهور براک اوباما کشور را از پا گذاشتن به سوی جنگ دایمی دور می سازد، یک فهرست بودجه و اولویت های استراتیژیک را برای پنتاگون آشکارساخت.

وی به مقامات و استراتیژیست ها در انجمن امنیت جهانی در مرکز مطالعات استراتیژیک و بین المللی گفت که بعد ازدوازده سال جنگ پرمصرف در عراق و افغانستان امریکائی ها با خود در مبارزه بوده بیرون از درگیریهای جهان بسر می برند.

تنها نگاه و تعقل به درون فقط مثل دام کشنده مانند غرور است. ما برای تعقیب سیاست خارجی موفق در قرن بیست و یک باید هر دو را کنار بگذاریم.

این استراتیژی، با عملیات کوچکتر، با اتکای بیشتر به حملات نیروهای خاص و طیاره های بدون سرنشین، آموزش و کمک به کشورهای شریک در مقابله با مشکلات امنیتی منطقوی و درگیرشدن با مساعی انسان دوستانه را تجدید می کند.

هگل گفت ایالات متحده در حل مشکلات ناشی از گروه های غیر دولتی، تروریست ها، و شبکه های جنائی مسئول باقی می ماند.

چک هگل گفت هیچ کشوردیگری، اراده ، قدرت، ظرفیت، قابلیت و ارتباط با جامعۀ جهانی را در مقابله با آنها ندارد. با این حال حفظ مقام رهبری ما نه تنها درمیزان قدرت بزرگ ما بلکه درقدردانی از محدودیت های آن و نفوذ استقرار عاقلانه ما بستگی دارد.

تقاضا برای استفادۀ عاقلانه از منابع درحالی عمل می آید که پنتاگون نزدیک به یک تریلیون دالرکاهش طی ده سال آینده به عمیق ترین نوع کاهش بودجۀ خود طی چند دهه مقابل خواهد شد.

هیگل می گوید، باید بر ابزار نیروی غیرنظامیان با نقش خدمت به قوای نظامی در مقابله با تهدیدها و حل و فصل مناقشات سراسر جهان، تاکید بیشتر بعمل آید.

گزارش: لویس رامیرز، خبرنگارصدای امریکا
ترجمه: نسرین محمود عزیزی
XS
SM
MD
LG