لینک های دسترسی

Breaking News

نخستین مناظرۀ تلویزیونی میان هیلری کلنتن و دونالدترمپ


این دو نامزد در گذشته یکدیگر را خیلی انتقاد کرده اند اما نخستین بار است رو در روی هم قرار می گیرند.

هیلری کلنتن دموکرات و دونالدترمپ جمهوریخواه، برای نخستین بار، شام دوشنبه به وقت شرق امریکا،باهم رو در رو به مناظره می پردازند.

این نامزدان از آغاز مبارزات انتخاباتی در اواخر سال ۲۰۱۵، به گونۀ مستقیم و غیر مستقیم همدیگر را به باد انتقاد گرفته و بر پالیسی ها، کارکرد ها و توانایی و صلاحیت همدیگر به عنوان رئیس جمهور آیندۀ این کشور، سخن رانده اند.

رسانه های امریکایی و منابع نزدیک به هر دو نامزد گفته اند که هیلری کلنتن و آقای ترمپ از چند روز به اینسو مصروف آمادگی برای نخستین مناظرۀ تلویزیونی اند.

مفسرین می گویند، باتوجه به عدم توانایی خوب ترمپ در مباحثات نمی توان سالها تجربۀ وی را به حیث گردانندۀ یک برنامۀ زندۀ تلویزیونی از چشم انداخت.

حالانکه هیلری کلنتن که از تجربۀ بسا بهتر و بیشتر مباحثۀ تلویزیونی برخوردار است، در برخی موارد وضعیت دفاعی را به خود می گیرد.

اما با توجه به اینکه ۲۲ درصد رای دهندگان تاهنوز تصمیم نگرفته اند به کدام نامزد رای دهند، نخستین مباحثۀ تلویزیونی می تواند تااندازۀ زیادی اذهان و تصامیم این افراد را تغییر دهد.

خوشبینی معاونان نامزد های انتخاباتی

معاونان نامزد های انتخاباتی ایالات متحده هر کدام انتظار دارند، نامزد شان بتواند برندۀ میدان باشد.

تیم کین، معاون خانم کلنتن در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه به رویترز گفت که هیلری کلنتن روی سه نکتۀ عمده و مهم تماس خواهد گرفت.

آقای کین می گوید" این مناظره برای مردم فرصتی خواهد بود تا در بارۀ صداقت هر دو نامزد تصمیم بگیرند. می تواند یک معیار را برای هر دو نامزد تعیین کند. آنان باید روی پالیسی های خود مشخصاً صحبت کنند. اقای ترمپ باید به سوالاتی در مورد نحوۀ مالیه دهی و روابط اش با روسیه پاسخ دهد تا مردم آگاه شوند."

آقای کین گفت این مناظره 90 دقیقه خواهد بود و اظهارات 20 ثانیه یی نیست و فرصتی خواهد بود تا هر دو نامزد داشته های خود را به گونۀ "مشخص" به مردم بگویند.

اما مایک پینس، معاون انتخاباتی دونالد ترمپ می گوید که آقای ترمپ، "در طول زندگی خود برای شب مناظره آمادگی گرفته است."

آقای پینس به این باور است که ترمپ، "آنچنانیکه آواز خود را در بارۀ مایوسی ها و آرمان های مردم ایالات متحده بلند کرده است، در زندگی من به جز رونالد ریگن، کسی دیگری تاکنون نکرده است. فکر می کنم مناظرۀ دوشنبه شب وضعیت فعلی را تغییر خواهد داد و من منتظر آن لحظه استم تا دونالدترمپ گفته های خود را به مردم امریکا بگوید."

انتظار می رود نخستین رویارویی این دو نامزد را که به گونۀ مستقیم از تلویزیون های امریکایی به نشر می رسد، 100 میلیون نفر مشاهده کنند.

این درحالیست که ران پال، رئیس مجلس نمایندگان امریکا و عضو ارشد جمهوریخواه روز یکشنبه گفت باتوجه به تجربه و کارکشتگی هیلری کلنتن در مناظرات تلویزیونی، دونالدترمپ "بیش از حد و بیش از حد آمادگی بگیرد."

XS
SM
MD
LG