لینک های دسترسی

Breaking News

سناتورروبیو: برای آوردن یک قرن تازه امریکایی کمک میکنم


مارکوروبیو سناتورجمهوری خواه رسماً نامزدی اش را اعلام و به جمع رقابت کنندگان قصر سفید پیوست.

پس از هلری کلنتن، نخستین نامزد حزب دیموکرات که برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ تبلیغات انتخاباتی اش را آغاز کرد، مارکو روبیو سناتور جمهوریخواه از ایالت فلوریدا روز دوشنبه نامزدی اش برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام کرد.

مارکو روبیو طی سخنرانی ضمن اینکه هیلری کلنتن را یک کاندید گذشته ها خواند و خود را کاندید آینده عنوان کرد گفت "امریکا هرگز به عقب بر نمیگردد. ما امریکایی ها به تأریخ گذشتۀ خود افتخار میکنیم، اما در کشور ما همواره آینده مطرح بوده و در پیشروی ما فرصتی است تا بهترین فصلی را در داستان شگفت انگیز امریکا، اساس بگذاریم."

سناتور روبیو تا کنون سومین عضو حزب جمهوریخواه است که نامزدی اش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ اعلام کرده است. قبل ازاو سناتور ران پال و سناتور تد کروز نیز ازحزب جمهوریخواه نامزدی شان را به ریاست جمهوری اعلام نمودند.

مارکو روبیو در جریان اعلام نامزدی اش در شهر میامی گفت که او درین رقابت سهم میگیرد تا برای آوردن یک قرن تازۀ امریکایی کمک کند.

آقای روبیو مبارزات انتخاباتی خود را در برج آزادی میامی اعلام کرد جای که به عنوان یک مرکز رسیدگی به دهها هزار نفر از تبعید شدگان کیوبایی است که درسال های شصت و هفتاد ازجزیره کیوبا فرارکرده اند.

فورد اوکانل طراح مبارزات انتخاباتی جمهوریخواهان میگوید روبیو به عنوان فرزند مهاجر کیوبایی، قابلیت جذب آرای جوانان و اقلیت ها را دارد.

اما او میگوید سوال درینجاست که چگونه رفتن به جلو را بسته بندی کند تا رأی دهندگان بدانند که از چه دفاع میکند؟ در بسیاری موارد او از رویای امریکایی، نمایندگی میکند.

آقای روبیو همچنان به عنوان یک منتقد شدید سیاست خارجی رئیس جمهور اوباما تبارز کرده و وعده سپرده که اگر در سال آینده انتخاب شود ، سیاست خارجی ایالات متحده را مسیر تازه ای خواهد بخشید. اوکانل میگوید که او در قسمت امنیت ملی و سیاست دفاعی تغییر ایجاد خواهد کرد چرا که اساسا این همان نکاتی است که با آن اهداف خود را مشخص میسازد.

روبیو در میدان مبارزات انتخاباتی با سناتور های همکار و جمهوریخواه اش ران پال و تد کروز خواهد پیوست.

XS
SM
MD
LG