لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش کمک های ایالات متحده در بخش حکومتی بعد از سال 2014


کاهش کمک های ایالات متحده در بخش حکومتی بعد از سال 2014

نمایندگان خاص وزارت خارجه ایالات متحدۀ امریکا درافغانستان از پیشرفت های امنیتی و حکومتداری در آن کشور صحبت کرده می گویند که پس از سال 2014 کمک های ایالات متحده در بخش های حکومتی افغانستان کاهش می یابد، اما در بخش های خصوصی افزایش خواهد یافت.

این نمایندگان که اوضاع امنیتی و اقتصادی را در پنج زون بررسی کرده اند بر آینده افغانستان خوشبین هستند اما می گویند که هنوز هم دشواری های زیادی پیش رو است.

با این حال، این نمایندگان چگونگی زدایش این مشکلات و عملی شدن برنامه های بازسازی را وابسته به مردم افغانستان می دانند و می گویند که پس از سال 2014 بیشتر کمک ها روی زیربناها تمرکز خواهد شد.

XS
SM
MD
LG