لینک های دسترسی

Breaking News

حمایت از کاربرد اتانول به عنوان منبع پاکتر انرژی در امریکا


در حالیکه مواد سوخت نفتی به عنوان یکی از عوامل سهیم در تغییرات اقلیمی شناخته شده است، فعالان از مواد سوخت بیولوژیکی به عنوان منبع پاکتر انرژی حمایت می کنند.

از سال ۲۰۰۷ به اینسو ایتانول - یک نوع مواد سوخت بیولوژیکی- در محصولات نفتی در ایالات متحده علاوه می شد، اما اکنون برخی تنظیم کنندگان کاهش این ماده را در مواد سوخت موتر ها و دیگر ماشین ها پیشنهاد می کنند.

زمانیکه رانندگان امریکایی تانکی تیل موتر های شان را از ایتانول پر می کنند، در واقع محصول تخمر یافتۀ جواریی را خریداری می کنند که در کشتزار های امریکا کاشته می شود.

قانونگذاران امریکایی در سال ۲۰۰۷ قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن ایتانول در مواد نفتی اضافه شود، اقدامی که اقتصاد روستا ها و دهقانان امریکایی را تقویت کرد.

باب دینین، رئیس گروه تجارتی ایتانول در انجمن مواد سوخت تجدید پذیر می گوید که جواری در هنگام نمو، گاز گلخانه یی کاربن دای اکساید را جذب می کند.

"ما موادی را از حاصلات زراعتی و بقایای آن تولید می کنیم که کاربن را از هوا جذب می کند، موادی که مواد نفتی سبب افزایش آن در هوا است."

اما برخی ها از استعمال ایتانول انتقاد می کنند. مالداران و سایر تولید کنندگان گوشت می گویند که مواشی آنان به خاطر استحصال ایتانول از حاصلات جواری با مشکل مواد غذایی روبرو اند.

هوبی بومن، رئیس فدراسیون مالداری ویرجینیا می گوید که افزایش نرخ جواری، قیمت این محصول زراعتی را بلند برده است.

بومن گفت "تدریجاً این افزایش نرخ از فعالیت کارخانه های تولید ایتانول ناشی می شود. پس این پالیسی سهیم تورم است – تورم غذایی."
پتریک کیلی، مشاور پالیسی در انستیتیوت پترولیم امریکا می گوید که عامل دیگر ممکن افزایش تولید و مصرف ایتانول باشد.

کیلی گفت "مقدار بیشتر از حد لازمی ایتانول در تیل کار گرفته می شود، بیشتر از آنچه که در موتر ها و سایر زیرساخت های استفاده کننده از مواد سوختی کاربرد داشته باشد."

هم اکنون حد نهایی ایتانول علاوه شده در مواد سوختی در ایالات متحده ۱۰ در صد است. افزایش آن به ۱۵ در صد، یک روش برای برابر شدن با معیار های پذیرفته شدۀ قانونی خواهد بود.

اما کیلی می گوید که اکثر موتر ها ممکن قادر نباشند که در برابر مخلوط بلندتر ایتانول در تیل، تاب بیاورند.

"اگر شما موتری داشته باشید که برای مخلوط ۱۰ در صدی ایتانول طراحی شده باشد و تیل موتر تان حاوی ۱۵ در صد ایتانول باشد، شاید موتر تان در وسط راه خراب شده و ناچار بمانید."

پس ادارۀ حفظ محیط زیست ایالات متحده پیشنهاد می کند که امسال مقدار لازمی ایتانول در تیل، کاهش داده شود.

باب دینین می گویدکه این یک مفکورۀ نادرست است. او گفت "این اقدام پالیسی انرژی ما را به عقب می راند، نه به جلو.

دینین می گوید که کانگرس این قانون را به منظور ایجاد تغییرات بزرگ در منابع مورد استفادۀ مواد نفتی خود تصویب کرد.

دینین می گوید که یکی از عوارض جانبی آن به گونۀ مثال تلاش شرکت های موترسازی است که در صدد تولید موتر هایی اند که بتواند با مصرف حدود ۸۵ در صد ایتانول حرکت کند.

"اگر بخواهیم که ایتانول جاگزین تیل شود، اگر می خواهیم که گزینۀ دیگری به غیر از حفر کردن عمیق و عمیقتر در خلیج داشته باشیم، باید به سرمایه گذاران تضمین بدهیم که بازار خوبی برای مواد سوخت جدید و پیشرفتۀ بیولوژیکی وجود دارد."

مواد سوخت جدید بیولوژیکی را می توان از آشغال، جواری یا سایر محصولات گیاهی استحصال کرد، اقدامی که می تواند منجر به یک جدال میان مواد غذایی در برابر مواد سوخت شود.

گزارش: ستیف باراگونا
ترجمه: نجیب الله احمدیار
XS
SM
MD
LG