لینک های دسترسی

Breaking News

قرارداد کمک ۷۹۱ میلیون دالری امریکا به افغانستان امضا شد


این اولین کمک ایالات متحدۀ امریکا پس از کنفرانس بروکسل برای افغانستان است.
این اولین کمک ایالات متحدۀ امریکا پس از کنفرانس بروکسل برای افغانستان است.

به دنبال تعهدات مالی‌ حکومت امریکا در کنفرانس بروکسل برای افغانستان، امروز نخستن قرارداد کمک‌ ۷۹۱ میلیون دالری این کشور با افغانستان به امضا رسید.

رئیس ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا با وزیر مالیۀ افغانستان، قرارداد کمک ۷۹۱ میلیون دالر را امروز در ارگ ریاست جمهوری به امضا رسانید.

قرار است ۳۳۷ میلیون دالر این مبلغ در بخش پروژه‌های انکشافی، ۱۸۰ میلیون دالر در سکتور خصوصی، ۶۵ میلیون دالر در بخش حکومت‌داری و ۲۰۱۵ میلیون دالر در بخش‌های صحت، معارف و تحصیلات عالی به مصرف برسد.

اکلیل حکیمی وزیرمالیۀ افغانستان، در کنفرانس امضای این قرارداد در ارگ ریاست جمهوری به خبرنگاران گفتاین کمک‌ ایالات متحدۀ امریکا براساس تعهداتی است که آن کشور در کنفرانس بین‌المللی بروکسل به افغانستان وعده داده است .

آقای حکیمی در ادامه تأکید کرد که این کمک‌ها به گونۀ شفاف به مصرف خواهد رسید.

وزیرمالیۀ افغانستان افزود که آنان امیدوارند پس از مصرف این پول در بخش‌های مشخص شده، شهروندان افغان تغییر را در زندگی‍‌‎شان احساس نمایند.

هیربی اسمیت رئیس ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا که این قرارداد را امضا کرد، گفت این تفاهم‌نامه‌، تعهد پایدار امریکا را به منظور حمایت از مردم افغانستان، ترویج صلح، رفاه، حکومت‌داری خوب و بهبود حقوق بشر نشان می‌دهد.

آقای اسمیت تأکید کرد که "در عرصۀ رشد اقتصادی، کارمشترک با مردم و دولت افغانستان در قسمت بهبود محصولات زراعتی، ایجاد فرصت‌ها برای پیشرفت زنان، بهبود دسترسی به مکاتب و خدمات صحی تعهد حکومت امریکا را در قبال افغانستان تصریح می‌نمایید و ما به دست‌آوردهای مشترک‌ما افتخار می‌کنیم."

این ۷۹۱ میلیون دالر برای چهارسال در چهار بخش در نظر گرفته شده است؛ اما وزیرمالیۀ افغانستان در کنفرانس امضای این قرارداد گفت در صورتی که ادارات این بودجه را قبل از چهارسال به مصرف برسانند، مبلغی دیگری برای آنان کمک خواهد شد.

اشتراک کنندگان کنفرانس بروکسل ۱۵ میلیارد دالر برای ۴سال آیندۀ افغانستان در بخش‌های مختلف تعهد کرده اند و قرار است نزدیک به ۵۰درصد این پول از طریق بودجۀ افغانستان به مصرف برسد.

XS
SM
MD
LG