لینک های دسترسی

Breaking News

دیدبان حقوق بشر: در استراتیژی افغانستان، صدمه به ملکی ها نادیده گرفته شده است


استراتیژی دونالد ترمپ در مورد افغانستان، خواهان گسترش عملیات نظامی با ظاهر کاهش قوانین تعاملی و بررسی کمتر تصمیم گیری های نظامی در افغانستان بوده است.

رئیس جمهور ترمپ حین ارایه استراتیژی جدید امریکا برای افغانستان، از بررسی کمتر تصمیم گیری های نظامی در آن کشور صحبت کرده گفت "مایکرو منجمنت از واشنگتن امکان پذیر نیست."

دیدبان حقوق بشر با انتقاد از استراتیژی جدید واشنگتن در مورد افغانستان می نگارد که گسترش عملیات نظامی به منظور هدف قرار دادن شبکه های دهشت افگن و جنایتکار در افغانستان با "مجازات سریع و نیرومند"، به نقض بیشتر حقوق بشری خواهد انجامید.

این نهاد ناظر حقوق بشر اذعان داشته است که همچو تخطی های حقوق بشری در گذشته "باعث کاهش اعتماد مردم به حکومت" شده است. برعلاوه، به ادعای این نهاد، "شبکه های جنایتکار عمقیاً در داخل حکومت افغانستان جا داشته و حامیان آنان در گروه های شورشی حضور دارند".

دیدبان حقوق بشر، سخنرانی رئیس جمهور ترمپ را بازتاب دهنده "فقدان درک درباره طبیعت جنگ افغانستان" خوانده و می گوید که دستورالعمل خطرناکی را برای افزایش صدمات به افراد ملکی ارایه می کند.

به گفته این نهاد مدافع حقوق بشری، سربازان امریکایی با همچو راهکار به نقض قوانین جنگ و بین المللی مبادرت ورزیده که آنان را تحت پیگرد قانون جنگ و قوانین بین المللی قرار می دهد.

بر اساس توافقات که ایالات متحده با کشور های میزبان سربازان نظامی اش دارد، هر سرباز و افسر نظامی امریکایی که به تخطی و نقض حقوق بشر در کشور میزبان متهم می گردد در آن کشور محاکمه نشده بلکه در یک محکمه ایالات متحده تحت پیگرد قرار می گیرد.

برعلاوه، به گفته دیدبان حقوق بشر، بدون درنظر داشت قوانین جنگ و قوانین بین المللی حقوق بشری، گسترش عملیات نظامی بر اساس استراتیژی جدید ایالات متحده در افغانستان، "تنها تنش های سیاسی محلی را شدت بخشیده، اقدامات تلافی جویانه و درگیری های قومی را دامن زده و در نهایت حمایت مردم را از شورشیان طالبان تقویت می بخشد."

به باور این نهاد حامی حقوق بشر، این شیوه ثبات افغانستان را که هدف دراز مدت ایالات متحده در منطقه می باشد، تضعیف می کند.

عملیات نظامی غیر متعهد

دونالدترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده دوشنبه شب حین اعلام استراتیژی جنگ کشورش در افغانستان ادعا کرد که از قبل محدودیت ها را بر سربازان و فرماندهان نظامی کشورش در افغانستان برداشته و در عملکرد جنگی به آنان دست باز داده است.

دیدبان حقوق بشر اذعان می دارد که نتایج این تصمیم آقای ترمپ از قبل به افزایش تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات هوایی ایالات متحده منجر شده است. این امر به گفته این نهاد، "نگرانی های ناشی از بررسی ناکافی حملات هوایی را در افغانستان افزایش داده است."

دیدبان حقوق بشر، پاسخگویی به بی ثباتی افغانستان را با انجام عملیات نظامی غیر متعهد، "غیرمسوولانه و خطرناک" خوانده نگاشته است که بدون در نظر داشت به سخنرانی رئیس جمهور ترمپ، اردوی ایالات متحده می باید مجدداً به پیروی از قوانین درگیری های مسلحانه متعهد شده و درک کند که کاهش صدمه و خسارات به افراد ملکی "یک ارزش است، نه یک مسوولیت."

تلفات غیر نظامیان در افغانستان طی سال های اخیر افزایش یافته است. یافته های یوناما یا هئیت معاونت ملل متحد در افغانستان و سایر نهاد های ناظر حقوق بشر حاکی از آن است که در کنار طالبان و سایر گروه های شورشی که عامل کشتار کورکورانه غیر نظامیان در نقاط مختلف افغانستان بوده اند، نیرو های نظامی افغان و ایالات متحده نیز عامل تلفات افراد ملکی بوده اند.

XS
SM
MD
LG