لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات سرنوشت ساز امریکا آغاز شد


در ایالات متحدۀ امریکا امروز انتخابات میان دوره یی آغاز شده و مردم برای انتخاب نمایندگان شان در مجالس دوگانۀ کانگرس و شماری از والیان و شاروال ها، به مراکز رأی دهی میروند.

دیروز آخرین روز کمپاین های انتخاباتی دموکراتان و جمهوری خواهان برای انتخابات میان دوره یی در ایالات متحدۀ امریکا بود. بخشی از این انتخابات مربوط می شود به سرنوشت مجلس سنا که جمهوریخواهان و دموکراتان سعی دارند آن را در اختیار داشته باشند.

جمهوری خواهان که اکثریت مجلس نمایندگان کانگرس را در دست دارند، کسب اکثریت مجلس سنا توسط این حزب میتواند بارک اوباما رئیس جمهور این کشور را در دوسال آینده با آزمون های جدی مواجه سازد.

این در حالیست که دموکراتان در صدد فاصله گرفتن از قصر سفید اند و کوشش دارند که رای دهندگان را به این قانع سازند تا اکثریت را در مجلس سنا برای دوسال اخیر ریاست آقای اوباما با خود داشته باشند.

توقع میرود که حدود ٦٠ در صد رای دهندگان واجد شرایط در رای دهی امروز اشتراک نه ورزند.

اما جاش هرنست سخنگوی قصر سفید از هر شهروند واجد شرایط میخواهد تا ازین حق خود استفاده کنند

« فکر میکنم، هر وقتیکه شما انتخابات میان دوره یی یا ریاستی داشته اید، پیامد های آن مهم بوده است، و به همین منظور حتی بدون در نظرداشت اظهار طرفداری برای یک کاندید، شما شنیده اید که رئیس جمهور در مورد اهمیت رای دهی و اشتراک مردم در دموکراسی ایشان صحبت کرده است. »

کانگرس

مجلس نمایندگان کانگرس امریکا ۴٣٥ کرسی دارد که امروز به تمام این کرسی ها رای داده میشود و از جمله صد کرسی مجلس سنا فقط به ٣٣ کرسی این مجلس رای داده میشود که مهمترین بخش انتخابات امروزی کانگرس این کشور را تشکیل میدهد.

دموکراتان با تفاوت شش کرسی اکثریت مجلس سنا را تشکیل میدهند. یعنی ٥٣ کرسی این مجلس از دموکراتان، ۴٥ کرسی مربوط به جمهوریخواهان و دو کرسی از اعضای غیر وابسته به این احزاب یا آزاد میباشد.

اهمیت سنا

جمهوریخواهان سعی می کنند تا اکثریت مجلس سنا را از خود کنند. در صورت برنده شدن حزب جمهوریخواهان در سنا، بارک اوباما رئیس جمهور امریکا که خود عضو حزب دموکرات میباشد، در طول دوسال باقیمانده ریاستش با آزمون های جدی مواجه خواهد شد.

XS
SM
MD
LG