لینک های دسترسی

تلاش ایالات متحده برای واگذاری برنامۀ هستوی کوریای شمالی


تلاش ایالات متحده برای واگذاری برنامۀ هستوی کوریای شمالی

یک فرمانده ارشد نظامی ایالات متحده می گوید که کوریای شمالی برای دریافت مساعدت های ضروری غذایی واشنگتن، باید برنامۀ هستوی خود را واگذار کند.

دریاسالار رابرت ویلارد به کمیتۀ خدمات قوای مسلح مجلس سنای ایالات متحده گفت که شرایط در برگیرندۀ توقف برنامۀ هستوی و آزمایشات میزایل های بالستیکی کوریای شمالی می باشد.

برعلاوه آن کشور باید به مفتشین هستوی سازمان ملل متحد اجازه دهد تا از تاسیسات اتمی یونگ بیون دیدار کنند.

ایالات متحده برنامۀ مساعدت های غذایی خود به کوریای شمالی را در سال 2009 قسماً به تعلیق در آورد، زیرا نگرانی از آن وجود داشت که مسیر کمک ها به سوی قوای نظامی یا اعضای نخبۀ سیاسی آن کشور منحرف ساخته شود.

XS
SM
MD
LG