لینک های دسترسی

Breaking News

تشریک همکاری استخباراتی میان امریکا و پاکستان


تشریک همکاری استخباراتی میان امریکا و پاکستان

روز نامۀ "دان" در پاکستان که به زبان انگلیسی به نشر میرسد، به روز شنبه گزارش داده است که "ان پترسن" سفیر سابق ایالات متحده در پاکستان به واشنگتن نوشته بود که اسلام آباد به قبول نمودن حمایت استخباراتی، مراقبتی و اکتشافی برای عملیات ضد دهشت افگنی آغاز نموده است.

اسناد ویکی لیکس حاکی است که در عملیات سال ۲۰۰۹ در وزیرستان جنوبی عساکر خاص ایالات متحدۀ امریکا هم دخیل بوده اند.

اردوی پاکستان این ادعا را رد نموده و تورن جنرال اطهر عباس، سخن گویی اردوی پاکستان گفت هیچ عسکر خاص امریکا مستقیماً در عملیات جنگی شریک نبوده اند:

" کاملاً خیر! هیچ حقیقتی در این گفتار وجود ندارد و جای پای عساکر امریکایی هیچگاهی در وزیرستان جنوبی و یا وزیرستان شمالی بر جا نمانده است. این اصلاً حقیقت ندارد."

جنرال عباس میگوید اردوی پاکستان در ارتباط به طیاره های بدون پیلوت امریکایی از ایالات متحده تقاضای کمک را ننموده است.

مامورین امریکایی بار ها گفته اند که اردوی پاکستان یک سیاست دو رویه را در پیش گرفته اند، با تقبیح حملات طیاره های بدون پیلوت حمایت مردم خود را جلب میکنند ولی در خفا از آن حمایت میکنند.

XS
SM
MD
LG