لینک های دسترسی

امکان تغیر سیستم هشدار دهی تهدید امنیتی در ایالات متحده


امکان تغیر سیستم هشدار دهی تهدید امنیتی در ایالات متحده

منابع خبری امریکایی میگویند حکومت اوباما آمادگی میگیرد تا سیستم هشدار دهی تهدید علیه امریکا را که به رنگ های مختلف میباشد و بعد از حملات 11 سپتمبر سال 2001 بوجود آمد، خاتمه دهد.

قرار است جِنِت ناپولیتانو، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، بروز پنجشنبه در واشنگتن اعلام نماید که سیستم کنونی هشدار دهی امنیت داخلی تا ماه اپریل کاملاً محو خواهد گردید و بجای آن سیستمی بوجود خواهد آمد که روی تهدیدات خاص بر یک منطقۀ خاص جفرافیایی، تاکید خواهد داشت.

سیستم فعلی در سال 2002 توسط جورج دبلیو بش رئیس جمهور آنوقت ایالات متحده، درست چند ماه بعد از حملات دهشت افگنی به واشنگتن و نیویارک، بوجود آمد.

این سیستم پنج مرحله دارد که نمایانگر امکان تهدید دهشت افگنی میباشد و این مراحل با رنگ های مختلف برجسته شده است.

رنگ سبز امکان کم ، رنگ آبی تا اندازۀ بیشتر، رنگ زرد کمی بلند تر، رنگ نارنجی اندازه بلند و رنگ سرخ شدیدترین امکان تهدید دهشت افگنی را نشان میدهد.

این سیستم همواره مورد انتقاد قرار داشته و اعتراض بر آن بود که درک آن مشکل میباشد.

بعضی دیگر میگویند که حکومت بُش از این سیستم برای مقاصد سیاسی استفاده مینمود.

XS
SM
MD
LG