لینک های دسترسی

Breaking News

عسکر متهم امریکایی، با دشواری های مالی مواجه بود


رسانه های امریکا، تصویر متفاوتی از خوردضابط متهم به کشتار افراد غیر نظامی در ولایت کندهار را ارائه نموده اند.

دوستان، خانواده و همکاران رابرت بیلز، میگویند وی مردی مهربان، و خانواده دوست بود و با وجودیکه تقدیر نامه های نظامی را دریافت نموده بود، با ناامیدی های وظیفوی، مشکلات مالی و جنجال های عدلی هم مواجه بود.

بیلز برای مدتی ترفیع ننموده و در پرداخت قرضه منزل خود مشکل داشت. وی میخواست در یک پایگاه نظامی در شهر سیاتیل ایالت واشنگتن که نزدیک خانه اش بود، کار کند.

مشکلات حقوقی وی شامل متهم بودن به حمله به دوست دخترش، و یک حادثه ترافیکی بود که وی از محل فرار نموده بود. بیلز از جانب محکمه به رفتن به صنوف روانی موظف شده بود.

با در نظر داشت این دشواری ها و چهارمین بار ماموریت نظامی، و اشتراک در عملیات خونبار، جان هنری براون، وکیل مدافع بیلز، میگوید وی نمی داند که موکل اش با مریضی روانی ناشی از فشارهای جنگ مواجه میباشد ولی این مسله در جریان محاکمه نقش خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG