لینک های دسترسی

Breaking News

سفر اوباما به مناطق آسیب دیده از طوفان


سرک و جادۀ عمومی در اثر طوفان ویران شده و پارچه های چوب روی سرک ها دیده میشود.

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه جهت ارزیابی وضعیت و بازدید از عواقب توفان های اخیر در ایالت الاباما که تا حال منتج به هلاکت ۳۰۰ تن گردیده به آن ایالت سفر نمود.

آقای اوباما طی مدت اقامت اش در شهر تسکه لوسۀ الاباما با مقامات حکومتی و خانواده های قربانیان این رویداد ملاقات مینماید.

وی در سفرروز جمعه اش به این شهر گفت:

«ما زمان و مکان یک توفان هولناک احتمالی را کنترول کرده نمی توانیم، اما چگونگی عکس العمل در برابر آن را میتوانیم کنترول نماییم. میخواهم به همۀ امریکاییانی که ازین فاجعه متأثر شده اند، بگویم که حکومت مرکزی، برای کمک به شما، هر آنچه در توان داشته باشد، دریغ نخواهد کرد. ما در کنار تان خواهیم بود.»

رئیس جمهور اوباما دیروز حالت اضطراری را در ایالت الاباما اعلام نموده و وعدۀ کمک های مزید حکومت فدرال را به خانواده های متضرر داده است.

XS
SM
MD
LG