لینک های دسترسی

Breaking News

کشنه شدن ۱۳۲ نفر در ایالات متحده


یکتن از ساکنین شهر میزوری که خانه و هستی اشرا طی یک گردباد شدید از دست داده است.

تعداد تلفات گرد بادهای مرگبار در ایالات متحده به روز جمعه به ۱۳۲ نفر رسید. گردباد قوی که شام روز یکشنبه از وسط شهر جاپلن ایالت میزوری گذر نمود خانه ها و تعمیرات را از وسط پارچه پارچه نموده و موتر ها را به آسمان بلند و درختان را از ریشه بیرون کشید.

این مرگبار ترین گرد باد در تاریخ امریکا بعد از سال ۱۹۴۷ بود.

مامورین در ایالت میسوری میگویند ۱۵۶ نفر دیگر هنوز هم مفقود میباشند.

قرار است رئیس جمهور اوباما به روز یکشنبه از جاپلن دیدن نموده و با آسیب دیدگان این گرد باد ها و طوفان ها و مامورین محلی صحبت نماید.

وی تعهد نموده است که حکومت تا جائیکه مقدور باشد به مردم و ایالت میزوری کمک خواهد نمود.

XS
SM
MD
LG