لینک های دسترسی

آتش سوزی شدید در ایالت کلورادو


شعله های آتش در سراسر ایالت کلورادو در حالی با سرعت گسترش می یابد که کارمندان اطفاییه برای حفظ منازل و نجات باشندگان مناطق آسیب دیده تلاش دارند.

مقام های امریکایی روز چهارشنبه گفتند که دامنۀ آتش سوزی والدو کانیین از سه هزار هکتار زمین، به شش هزار و دو صد هکتار افزایش یافته است. آنها گفتند که شعله های آتش بی حد شدید بوده و تخمین خسارۀ آن دشوار است.

این آتش سوزی حدود 32 هزار تن را در شهر کلورادو سپرنگ مبجور به ترک خانه های شان کرده است.

در جریان این آتش سوزی شمار زیاد خانه های رهایشی به شمول کشتزار های تاریخی تخریب شده است که سالانه صدها سیاح را به خود جذب می کرد.

XS
SM
MD
LG