لینک های دسترسی

Breaking News

آتش سوزی شدید در ایالت کلورادو


شعله های آتش در سراسر ایالت کلورادو در حالی با سرعت گسترش می یابد که کارمندان اطفاییه برای حفظ منازل و نجات باشندگان مناطق آسیب دیده تلاش دارند.

مقام های امریکایی روز چهارشنبه گفتند که دامنۀ آتش سوزی والدو کانیین از سه هزار هکتار زمین، به شش هزار و دو صد هکتار افزایش یافته است. آنها گفتند که شعله های آتش بی حد شدید بوده و تخمین خسارۀ آن دشوار است.

این آتش سوزی حدود 32 هزار تن را در شهر کلورادو سپرنگ مبجور به ترک خانه های شان کرده است.

در جریان این آتش سوزی شمار زیاد خانه های رهایشی به شمول کشتزار های تاریخی تخریب شده است که سالانه صدها سیاح را به خود جذب می کرد.

XS
SM
MD
LG