لینک های دسترسی

Breaking News

دیپلوماسی مذهبی در امریکا


هلیری کلنتن در هند
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا درین اواخر اداره خاصی را برای هم آهنگ کردن دپلوماسی با گروهای مذهبی تاسیس کرده است. این اداره درقبال انتقاداتی تاسیس می شود که ایالات متحده در گذشته به مسایل مذهبی مردمان خارجی توجه نداشته است. اما نگرانی ازین وجود دارد که گروه های مسیحی در این کشور سعی کنند درپالیسی خارجی آن نفوذ کنند.

دیوی رینی انگ گرینی بعد از یک سکالرشیب بازدید از ایالات متحده یک سازمان بین الادیان را در جاکارتای اندونزیا تاسیس کرد. او می گوید او به خاطر پالیسی خارجی امریکا، ازین کشورنفرت داشت، تا اینکه او سری به نیویارک زد.

گرینی میگوید با مشاهده تعداد زیادی از زنانی را دیدم ححاب پوشیده، و به ازادی در شهر گشت و گذار داشته و در چندین مسجدی که وجود دارد د نماز میخوانند، حال او احساس می کند که تحمل همدیگر در امریکا بسیار بوده و پیروان مذاهب مختلف احترام می شوند.

وزارت خارجه امریکا به این امید که تا به افرادی چون انگ گرین نی رسیدگی کرده بتواند اداره ای را بنام ابتکارجوامع مبتنی برمذهب تاسیس نمود. جان کری وزیر خارجه امریکا به کارمندان این اداره گفت بیرون رفته و رهبران مذهبی و جوامع مبتنی برمذهب را درامور روزمره دخیل سازند.

شان کیسی، استاد اصول اخلاق مسیحیت که به عنوان رئیس این اداره مقرر شده است می گوید که می خواهد با گروه های مذهبی داخلی و خارجی کار نماید تا در حل منازعات بیرونی ممد واقع شود.

هیلری کلنتن وزیرخارجه ایالات متحده دخیل ساختن رهبران مذهبی را ترغیب میکرد.
اما میلانی مک الستر که یک استاد اموربین المللی است درین مورد نگرانی دارد. او میگوید اینکار سبب خواهد شد که برخی از سازمانهای مذهبی بالای پالیسی خارجی نفوذ بیشتر پیدا نمایند.

طرفداران و منتقدان این دفتر جدید به این نکته اتفاق نظر دارند که جنگهای افغانستان و عراق ازین سبب زیاد پیچیده شده که به دانستن سنن مذهبی مردم پرداخته نشد ازین سبب برای کسانی که پالیسی خارجی را رهبری می کنند باید در امور مذهبی اطلاعات داشته باشند..
XS
SM
MD
LG