لینک های دسترسی

Breaking News

نکات عمدۀ یگانه مناظرۀ معاونین کاندیدان ریاست جمهوری امریکا


جو بایدن معاون رییس جمهور ایالات متحده و پال راین کاندید معاونیت ریاست جمهوری از سوی جمهوریخواهان
جو بایدن معاون رییس جمهور ایالات متحده و پال راین کاندید معاونیت ریاست جمهوری از سوی جمهوریخواهان، دیشب یک مناظرۀ پرخاشگرانه و مملو از تاخت و تاز لفظی بر مسایل خارجی و اقتصادی را انجام دادند.

این مناظره که در ایالت کنتاکی انجام یافت و از طریق تلویزیون به طور مستقیم پخش میگردید، نود دقیقه به طول انجامید. هردو طرف با استفاده ازین وقت، مشاجرۀ داغی را به راه انداخته و در برخی از موارد، سخنان یکدیگر را اخلال میکردند.

جو بایدن به هدف تقویت دوبارۀ کمپاین تبلیغاتی اوباما که پس از مناظرۀ نسبتاً ضعیف هفتۀ گذشتۀ رئیس جمهور اوباما در مقابل رامنی ضربه دیده بود، این بار به شدت، قاطعیت و به طرز مهاجمانه، از پالیسی های قصر سفید دفاع کرد.

بایدن از راین و دیگر جمهوریخواهان خواست که از سر راه اقدامات دیموکرات ها کنار بروند و حکومت اوباما را بگذارند که اقتصاد بطی را بهبود ببخشد.

بایدن گفت، «آنها از بحران عظیم اقتصادی صحبت میکنند که فقط از آسمان بر سر شان افتاده باشد و بگوید که: آه خدای من ، این از کجا آمد؟ این وضع ناشی از رای دادن همین مرد یعنی پال راین بود که دو جنگ را همزمان با یک بودجه آغاز کرد.»

اما پال راین به مقابله پرداخته و گفت که با گذشت چهار سال، اوباما و دیموکرات های کانگرس حال مسئوول یک اقتصاد اند که به گفتۀ او، پانزده درصد نفوس کشور را به حالت فقر در آورده است.

نامزدان کرسی معاونیت ریاست جمهوری امریکا همچنان بر مشئ خارجی یکدیگر تاختند و بایدن اعلام داشت که نیرو های امریکایی در سال 2014 افغانستان را ترک خواهند کرد. راین در مقابل گفت که اعلام چنین تصمیم، به نفع دشمنان خواهد بود.

راین گفت، «ما نمیخواهیم که به دشمنان خود بشنوانیم که: در جنتری تان یادداشتی بگذارید، منتظر باشید که ما از افغانستان خارج شویم و بعد شما برگردید.»

بر علاوه، هردو جانب بر موضعگیری امریکا در قبال سایر مسایل خارجی نیز به مناظره پرداختند. این یگانه مناظرۀ رویارویی معاونین بارک اوباما و مت رامنی نامزدان مقام ریاست جمهوری امریکا بود. اما اوباما و رامنی قرار است دو بار دیگر باهم به مناظره بپردازند.
XS
SM
MD
LG