لینک های دسترسی

Breaking News

الکس دیر:'کمک ها با افغانستان ادامه خواهد داشت'


USAID
رئیس اداره انکشاف بین المللی سال گذشته را برای افغانستان خیلی پرثمردانسته می گوید
که افغانستان با ایالات متحده امریکا سند همکاریهای ستراتیژیک را به امضارسانید و کانفرانس شیکاگو تعهدات بین المللی را برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان و کانفرانس توکیو تعهد ١٦ ملیارد دالری را برای بازسازی افغانستان به ارمغان داشت.

الکس دیر می گوید:"ازین سبب من خیلی زیاد مطمئن هستم که حکومت امریکا خاصتا "یو اس ای آی دی" به کمکهای خویش به افغانستان ادامه بدهد.
اکنون حکومت،سکتور خصوصی و مردم
افغانستان پیپش گام شوند، زیرا واضح است که امریکا و مالیه دهندگان آن برای ابد نمی توانند افغانستان از هرنگاه تمویل نمایند."

او می گوید که امریکا خواهان یک افغانستان است که بتواند روی پایش بایستد."با سرمایه گزاری دربخش ساختمان های اساسی، صحی، معارف واقتصاد در افغانستان، امریکا به طور روز افزون به مردم افغانستان کمک می کند تا به پای خویش بایستند، و این است آینده افغانستان."
الکس می افزاید که از زمان برگزاری کنفرانس کابل به بعد ٥٠ در صد کمکهای امریکا از طریق حکومت افغانستان صورت می گیرد اما بعدازآنکه اطمینان حاصل شد که پول به صورت درست و عاری از فساد به مصرف می رسد.
او می پذیرد که عدم موجودیت امنیت فعالیت های "یو اس ای آی دی" را در افغانستان صدمه
می زند، اینکار چه تمدید لین های برق یاشد و یا کمپاین واکسیناسیون اطفال،همه آنرا متاثر می
سازد.
آنچه برای حل این معضل صورت گرفته است این است که ادارۀ انکشاف بین المللی کوشش می کند کارها و ابتکارات را خود افغانها به عهده بگیرند. دراین مسئله موسسات حکومتی، سکتورخصوصی و جوامع مدنی دخیل می باشند تا به این ترتیب تاثیر ناگوار بی امنیتی محسوس نشود. اما واضح است که این اداره درمورد تاثیرات منفی بی امنیت بالای پروژه ها نگرانی دارد.

الکس دیر رئیس ادارۀ انکشاف بین المللی گذشتۀ کمکهای آن اداره را به افغانستان، بیشتر از پنجاه سال خواند.او گفت که این اداره تا به حال حتی قبل از ده سال گذشته با افغانستان بیشترین کمکهارا کرده است.

از اظهارات آقای دیر برمیاید که روابط این اداره با افغانستان همچنان برای مدت طولانی دوام خواهد داشت.
او می افزاید که حتی بابیرون شدن عساکر امریکایی و بین المللی از افغانستان کارهایشان درافغانستان از ارجحیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

رئیس "یو اس ای دی" که اخیرا از افغانستان باز گشته است در مورد پیشرفتها در عرصه های
مختلف درآن کشور صحبت کرده گفت که او تغیرات شگرفی را درین کشور ملاحظه کرده است:
"من فرصت نادری را بدست آوردم تا از مرکز بلخ، مزارشریف دیدن نمایم. من ١٩ سال
قبل نیز انجا بودم و امروز می بینید که در اثر سرمایه گزاری های افغانها و بین المللی به شمول امریکا، سیمای شهر تا کدام اندازه تبدیل شده است. سرکی که از مزار به
حیرتان می رود درآن وقت پرخطربود حالا سرک بسیار خوب احداث شده و مهم تر ازآن
اینکه اولین خط راه آهن در آنجا کشیده شده است و همچنان پایه های برق به ملاحظه می رسد که برق قابل اعتماد و ارزان را از ازبکستان به افغانستان وارد می کند."

الکس دیر می افزاید که تمام آنچه اکنون در مزارشریف رخ میدهد بیان کنندۀ افغانستان شگوفا
است که برای افغانها و همسایه هایش مایه نوید میباشد که چگونه یک کشور ویرانه و جنگ
زده به سوی یک آینده روشنی در حرکت است.
XS
SM
MD
LG