لینک های دسترسی

Breaking News

نقش بیشتر زنان افغان در امور سیاسی کشور


اداره ایالات متحده امریکا برای انکشاف بین المللی یا "یو اس آی دی" بیش از ۲۱۶ میلیون دالر را برای ارتقا و ظرفیت سیاسی زنان تعهد کرده است. این درحالیست که زنان فعال افغان باورمند اند که آنان در هیچگونه فساد و تنش ها در افغانستان دخیل نبوده اند و آنان می توانند که نقش بارزی را در امور سیاسی کشور و خصوصا در مبارزه علیه فساد در افغانستان داشته باشند.

حدود ده درصد مردان افغان با شمولیت زنان در امور سیاسی کشور واکنش نشان نداده اند و فیصدی زنانی که در این بخش فعالیت دارند شش درصد گزارش شده است. این احصائیه، یافته های مطالعه آکسفام، یک نهاد امداد رسان بین المللی است.

اداره انکشاف بین المللی امریکا بیش از ۲۱۶ میلیون دالر را در بخش ارتقا و ظرفیت سیاسی زنان تعهد کرده است این در حالیست که در گذشته نیزمیلیون ها دالر در این بخش به مصرف رسیده است.

شکیلا بارکزی، رئیس سازمان رهبران آینده در افغانستان می گوید که در طول ۱۳ سال گذشته نقش زنان در سیاست یک نقش نمادین بود زیرا عنعنات و فرهنگ همراه با تعصبات مانع رشد زنان در سیاست شده است.

خانم بارکزی تاکید دارد که کمک های جهانی در آینده باید به صورت درست آن به مصرف برسد تا زنان بتوانند آنچنان که می خواهند خود را در جامعه افغانی تبارز دهند زیرا در گذشته این کمک مورد سوء استفاده ها قرار گرفت.

خانم بارکزی می گوید: "کمک های که به منظور مشارکت زنان در سیاست گرفته شده است، بدون شک ممد واقع می شود اما در صورتی که حکومت جدید اقدامات جدی برای جلوگیری از فساد اداری را روی دست گیرد و بر اساس شایستگی، برنامه ها به اشخاصی سپرده شود که واقعاً مدافع حقوق زن استند، نه آن طوری که در گذشته، کمک ها بر اساس روابط اشخاص و فساد صورت می گرفت."

در هیمن حال، ماریا بشیر، رئیس څارنوالی استیناف ولایت هرات می گوید که تبعیض شغلی و یا اداری و یا تبعیض های مردسالاری در داخل حکومت افغانستان و در بین متنفذین یکی از مشکلات اساسی است که سد راه مشارکت سیاسی زنان شده است، اما خانم بشیرمی گوید که در گذشته ها نیز کشورها برای ارتقأ ظرفیت زنان در بخش سیاست وعده های داده بودند که با مرور زمان کم رنگ تر شد.

خانم بشیرمی گوید: "در گذشته وعده ها و تعهدات زیادی به زنان برای اشتراک فعال آنان در عرصه های سیاسی و حکومتداری داده شده بود اما آهسته آهسته به دلایل امنیتی و اهداف کشورهای کمک کننده، کمک های جامعه جهانی به زنان کم رنگتر شده و حتا به باد فراموشی سپرده شد. زنان از حکومت جدید توقع دارند تا شعار بنام حقوق زن نباشد و کمک های جامعه بین المللی نباید بنام زن به هدر رود."

عدم شفافیت کمک ها برای زنان

اما فتانه گیلانی، رئیس اجتماع زنان افغان معتقد است که فرصت های ۱۳ سال اخیر برای ارتقا و بلند بردن سطح آگاهی زنان دربخش سیاست در سراسر افغانستان ناکافی بوده است، بنابراین باید گفته شود که زنان به اندازه کافی سیاسی نشده اند. خانم گیلانی می گوید که کمک ها پولی برای سیاسی سازی زنان - هم از سوی دونرها و هم از سوی دریافت کننده پول - باید به دقت تمام و شفافیت استفاده شود.

خانم گیلانی افزود: دیگر باید مصلحت ها کنارگذاشته شود ، فضای مسئولیت پذیری ایجاد شود و یک نقطه را باید محور قرار داد و پیشرفت کشور و زنان و در نهایت فرصت های که در طول سال های اخیر از دست رفته، باید جبران شود."

این در حالیست که زنان فعال افغان از حکومت جدید افغانستان خواهان توجه بیشتر، برنامه های بنیادی و اساسی و تیم کاری برای ایجاد فرصت ها به زنان شده اند.

در عین زمان آنان می گویند وعده های داده شده برای اعاده حمایت ازحقوق زن، حق رای زن، همچنان شایستگی زنان و اشتراک گسترده زن را منحیث رکن اصلی فراموش نکنند.

XS
SM
MD
LG