لینک های دسترسی

Breaking News

کلوخ و انتقال امراض تناسلی و بولی


داکتران: به عوض کلوخ از آب یا کاغذ تشناب استفاده کنید

در مناطق دور افتاده افغانستان و حتی در شهر های بزرگ این کشورهنوز هم شماری از مردم پس از رفع قضای حاجت از کلوخ استفاده میکنند.

عدم موجودیت تشناب های عصری، نبود سیستم کانالیزسیون، فقدان آگاهی، عدم دسترسی مردم به آب و از همه مهمتر وضعیت ناگوار اقتصادی باعث شده است که استفاده از کلوخ هنوز هم در افغانستان مروج باشد.

با وجود آنکه استفاده از کلوخ یکی از کم هزینه ترین راه است اما معالجۀ امراضی که از این طریق به وجود یک شخص منتقل میشود میتواند پرهزینه باشد.

داکتر محمد گل کهدامنی، متخصص بیماری های جلدی میگوید که کلوخ میتواند باعث انتقال امراض انتانی، ویروسی، نباتی، فنگسی، باکتریایی و امثال آن شود.

آقای کهدامنی به رادیو آشنا گفت که این امراض میتواند از طریق مقاربت های جنسی نیز انتقال یابد و حتی باعث بیمار شدن کودکان در رحم زنان باردار نیز گردد.

او گفت:" عمده ترین مرضی که از طریق استفاده کلوخ انتقال میابد، زخ ها است یک مرضی که Condyloma Acuminatum" یاد میشود که در اطراف مقعد و الۀ تناسلی ایجاد شده و شکل تاج خروس را به خود میگیرد.

آقای کهدامنی گفت که حتی دلیل به وجود آمدن برخی زخ های که در پشت دست ها و پا ها نیز به وجود میاید، استفاده از کلوخ و تماس با خاک است.

فقدان آگاهی صحی

یکی از دلایلی عمدۀ که مردم هنوز هم از کلوخ استفاده میکنند، عدم آگاهی آنان از اضرار کلوخ است. وزارت صحت عامه مسؤول آگاهی رسانی از طریق بزرگان قوم، ملا امامان مساجد، مکاتب و سایر تأسیسات است.

داکتر ناجیه طارق مسؤول عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه میگوید که وزارت صحت عامه از طرق مختلف گفتگو با مردم و چاپ و نشر پوستر ها در این مورد تلاش کرده است به مردم آگاهی برساند.

او گفت:" این برنامه ها را از طریق کارکنان صحی جامعه تطبیق کرده ایم و همواره مردم را تشویق کرده ایم تا از آب پاک و کاغذ استفاده کنند بخاطر اینکه کلوخ منبع انتشار مکروب است.

با آنهم خانم طارق افزود که وزارت صحت عامه میتواند کار های بیشتری را در این خصوص انجام دهد.

مشکل فرهنگی

یکی از مشکلات عمده در این قسمت این است که اکثریت مردم در افغانستان همچو موضوعات را پیش پا افتاده میبینند و از صحبت و ارائه معلومات در این مورد خود داری کرده و حتی آنرا عار میدانند.

اما داکتر عبدالمالک فرهمند متخصص امراض جلدی در شفاخانۀ صحت طفل اندرا گاندی میگوید که بیماری های که از طریق استفاده از کلوخ سرایت میکند جدی اند و نباید بزرگان یا ملا امامان مساجد یا معلمین صحبت در مورد آنرا مایه شرمساری بدانند.

او گفت که امکان دارد ۲۰ تا ۳۰ فیصد مردم در افغانستان از همین طریق برای خشک کردن مجرای تناسلی خویش استفاده کنند و "این فیصدی کمی نیست، امکان دارد که سبب انتقال امراض شود."

داکتر فرهمند افزود:" این موضوعی نیست که از نگاه دینی به کسی بر بخورد، امامان نیز هر نظری که برای اصلاح جامعه بوده بیان کرد اند و داکتران، ملا امامان و معلمان نیز برای رفع مشکلات و بهبودی اجتماع نباید از صحبت در این مورد ننگ یا عار کنند.

عدم موجودیت سیستم کانالیزسیون در افغانستان باعث جلوگیری از کثرت تشناب های عصری شده است و مسؤولین حفظ محیط زیست میگویند که موجودیت همچو تشناب ها در نبود سیستم کارای کانالیزسیون و حفر چاه های عمیق مواد فاضله باعث آلودگی ذخایر آب زیر زمینی میگردد.

داکتران و متخصصین حفظ محیط زیست آلودگی آب زیر زمینی را مایه نگرانی عنوان کرده میگویند که صحت مردم را با خطر مواجه میسازد.

با وجود آنکه تا به حال در این مورد احصاییۀ دقیقی در دست نیست اما داکتران میگویند که هنوز هم هزاران نفر به دلیل استفاده از کلوخ در افغانستان به امراض مختلف مُصاب میشوند.

XS
SM
MD
LG