لینک های دسترسی

Breaking News

عواقب منفی ممنوعیت واکسین فلج اطفال در پاکستان


ممنوعیت در واکسین فلج اطفال از جانب طالبان در پاکستان، تهدید جدی برعدم پیشرفت چشمگیر در این سال در محو این بیماری در سراسر جهان می باشد.

کارکنان صحی در پاکستان بار ها هدف حمله طالبان قرار گرفته و ادعا میکنند که این دسیسه غربی ها برای عقیم ساختن مسلمانان میباشد.

دروزیرستان شمالی در امتداد سرحد با افغانستان ، که تحت کنترول این تندروان قرار دارد به ده ها کودک که سن شان از دو سال پائینتر است، ظرف شش ماه اخیر با مصاب شدن به فلج اطفال یا پولیو، معیوب شده اند.

از جانبی هم آزمایش آب در مجراها در شهرهای بزرگ پاکستان علایمی از شیوع این ویروس را نشان میدهد که شاید به زودی در مناطق پر نفوس همه گیر شود.

الیاس دوری، رئیس بخش پاکستان موسسه ابتکار محو جهانی پولیو به آژانس رویترز گفت که به مرحله ای داخل شده اند که همه از آن نگرانی داشتند که شاید بوقوع بپیوندد.

الیاس میگوید خطر در این است که با موجودیت ویروس و عدم دسترسی به کودکان و واکسین کردن آنها، متوقف کردن سیر گردش ویروس دشوار تر شده میرود. به گفته او، این موضوع تمام مساعی را که در سال جاری نه تنها در پاکستان بلکه در منطقه و سراسر جهان انجام داده اند، از بین میبرد.

محاصره ویروس

پولیو یک مرض شدیداً ساری بوده و داخل سیستم عصبی بدن شده و قادر به فلج نمودن غیر قابل علاج ظرف چند ساعت می شود.

در ماه اپریل سال جاری برنامه محو فلج اطفال با هزینه ۵.۵ ملیارد دالر، به هدف واکسین کردن ۲۵۰ ملیون طفل برای چندین در ظرف چند سال آغاز شد تا مانع گردد که این ویروس زمینه پرورش را پیدا کند. در این برنامه، نظربانی از شیوع مرض در ۷۰ کشور جهان هم گنجانیده شده است.

پولیو در نایجریا، افغانستان و پاکستان تحت کنترول قرار گرفته بود. در این سه کشور ویروس فلج اطفال به شکل بومی آن موجود است. در سراسر جهان شیوع مرض ۹۹.۹ در صد ظرف سه دهه کاهش یافته است. در سال ۱۹۸۵ در حدود ۳۵۰ هزار کودک مصاب به این مرض شده بود اما این تعداد در سال قبل به ۲۲۳ طفل رسید.

اما سال ۲۰۱۳ که هنوز پایان هم نیافته است، جهان شاهد ۲۹۶ قضیه پولیو بوده است که ۴۳ آن در پاکستان و آن هم در مناطق قبایلی آن،مشاهده شده است.

ممنوعیت این واکسین از جانب طالبان شاید باعث شود که پولیو دوباره در مناطقی که واکسین هم شده است، سرایت کند.

داکتران پاکستانی میگویند طالبان موقف خود را تغیر نخواهند داد و حملات علیه تیم های صحی واکسین پولیو شدید تر شده است.

سازمان صحی جهان میگوید هفته قبل چهار قضیه دیگر فلج اطفال در پاکستان دیده شد زیرا این ویروس از یک شخص به شخص دیگر سرایت میکند و اگر طفلی به پولیو مصاب شده باشد اطفال دیگر در نزدیکی مریض، هم به خطر گرفتن این ویروس مواجه میباشد.

در افغانستان در سال جاری در مجموع هفت قضیه پولیو دیده شده است که بیشتر در مناطقی شرقی آن کشور که نزدیک به پاکستان است، گزارش شده است، آخرین قضیه در ماه سپتمبر در ولایت کنر بوده است.

واکسین کردن اطفال در سطح کشور بین تاریخ های ۶ تا ۸ اکتوبر در افغانستان بود و دور دوم آن در اواسط ماه نوامبر صورت خواهد گرفت.
XS
SM
MD
LG